profilmko.png

V.TAKTIKOS&SYNERGATES

taktikosksynergates.jpg 

koinethel1.jpg

econsultant.jpg 
komvos2.png 

diathe.jpg
 
 

kladis2.jpg 
   Παραδοσιακά & Βιολογικά
        Προϊόντα Κρήτης

Statistics

OS: Linux g
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.51-38.2
Ώρα: 12:41
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Μέλη: 11
Νέα: 859
Σύνδεσμοι: 5

__1.jpg

Αγρόκτημα Κατσαρός

un.jpg 

  Πράσινη Ανάπτυξη για Όλους

prasini2.jpg

Εθελοντές Δημοσιογράφοι

ethelontes.jpg

  Κοινότητα εθελοντών  διαδικτύου

diadiktio.jpg

         

          Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος

erymanthosmko.jpg


 
ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ
2108226562 - 6972448046 
Εκτύπωση E-mail

DAYWATER

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DAYWATER και η Πάτρα

 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DAYWATER

Το πρόγραμμα DayWater (http://www.daywater.org)  είναι ένα από τα έξι μεγάλα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές της ολοκληρωμένης αστικής διαχείρισης ύδατος όπως παροχή νερού, αποχέτευση, αντιπλημμυρική προστασία. Στόχος των προγραμμάτων, τα οποία συναποτελούν το δίκτυο CityNet, είναι η αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων τόσο σε επίπεδο ποσοτικό όσο και ποιότητας.

Το πρόγραμμα DayWater άρχισε την 1η Δεκεμβρίου 2002 και τελείωσε στις 31 Νοεμβρίου 2005. Ευχάριστη έκπληξη είναι το γεγονός ότι από πλευράς της Commission υπεύθυνος του προγράμματος είναι ένας εκλεκτός συμπατριώτης μας ο κ. Ζήσιμος Βέργος.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργάζονται 10 μεγάλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο που εγγυώνται το διεπιστημονικό χαρακτήρα του προγράμματος καθώς περιλαμβάνουν πολλαπλών ειδικοτήτων ερευνητικές ομάδες.

Το πρόγραμμα DayWater σκοπό έχει να εφοδιάσει τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της αστικής αντιπλημμυρικής προστασίας με τα κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ώστε να επιλέγεται κάθε φορά η βέλτιστη λύση για τον έλεγχο του επιπτώσεων των πλημμυρών.

 

 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Μέχρι σήμερα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πλημμύρες σχεδιάσαμε κάτω από τις πόλεις μας δίκτυα υπόνομων για να μεταφέρουμε γρήγορα τις τεράστιες ποσότητες των βρόχινων νερών στον πλησιέστερο αποδέκτη (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη κ.λπ.). Οι δρόμοι, οι στέγες των σπιτιών μας και γενικά όλες οι αδιαπέραστες από το νερό επιφάνειες δεν επιτρέπουν πλέον στις βροχοπτώσεις να εισχωρήσουν στο έδαφος (διαταράσσοντας έτσι τον υδρολογικό κύκλο της πόλης) με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του νερού να απορρέει επιφανειακά αναζητώντας διέξοδο. Διέξοδο  την οποίαν δεν μπορεί πάντα να βρει στους υπονόμους είτε λόγω του μεγέθους της βροχόπτωσης είτε λόγω ανεπάρκειας των διατομών τους, κακής συντήρησης, ανορθολογικού σχεδιασμού κλπ. Η ποιότητα αυτού του νερού επηρεάζεται πολύ περισσότερο από ότι φανταζόμαστε από τη συσσώρευση των αστικών στερεών απορριμμάτων,  των καύσιμων και των ελαστικών των αυτοκίνητων, τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα του αστικού και περιαστικού πρασίνου κ.λπ. με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τους υδάτινους αποδέκτες

Η πρακτική αυτή έχει φθάσει σήμερα λοιπόν στα όρια της καθώς δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα της ρύπανσης των βρόχινων νερών, της ορθολογικής αξιοποίησης τους και της αντιμετώπισης της διάβρωσης γόνιμων εδαφών. Παράλληλα η τεραστία συνεχιζόμενη αστικοποίηση σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές κατέδειξε ότι τα συστήματα αυτά πλέον δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τα πλημμύρισα φαινόμενα με επιτυχία ενώ παράλληλα καταναλώνουν σημαντικούς  πόρους των τοπικών κοινοτήτων (και φυσικά υπάρχει πάντα το σημαντικό πρόβλημα που αφορά την ανακαίνιση και τη συντήρηση τους).

Σήμερα λοιπόν ο έλεγχος στην πηγή των πλημμυρικών νερών (stormwater source control) θεωρείται ως η μόνη κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά αποδεκτή λύση για να επιλύσει τα προβλήματα πλημμύρας και ρύπανσης που σχετίζονται με τις πλημμύρες στον αστικό κυρίως ιστό. Οι διαθέσιμες τεχνικές βέλτιστης διαχείρισης (Best management practices - BMP) των πλημμύρων οι οποίες τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη διακρίνονται στις δομικές (structural ΒΜP's) και στις μη δομικές (non-structural ΒΜP's).

 

 

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

 

Σαν δομικές τεχνικές βέλτιστης διαχείρισης θεωρούνται τα τεχνικά έργα τα οποία έχουν σαν σκοπό την ανάσχεση της πλημμυράς μέσα από την σύλληψη σημαντικού όγκου βρόχινου νερού και την σταδιακή του απορροή μετά το πέρας των βροχοπτώσεων (π.χ. κλειστές δεξαμενές κάτω από πλατιές, φυτευόμενες στέγες που συγκρατούν το νερό, πορώδη οδοστρώματα που διηθούν και συγκρατούν σημαντικές ποσότητες νερού, διαπερατές πλακοστρώσεις, εκτάσεις που κατακλύζονται με ελεγχόμενο τρόπο από τα βρόχινα νερά, κανάλια διήθησης νερού στο υπέδαφος κ.λπ.).

Σαν μη δομικές τεχνικές βέλτιστης διαχείρισης θεωρούνται τα θεσμικά και διοικητικά μέτρα (πολεοδομικός σχεδιασμός, χρήσεις γης, τιμολόγηση νερού, ενημέρωση πολιτών, εκπαίδευση παιδιών κλπ) τα οποία ουδόλως πρέπει να υποτιμηθούν αν και στην χώρα μας παρουσιάζονται οι γνωστές δυσκολίες θέσπισης και κυρίως εφαρμογής τους.

Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι για την χώρα μας αυτές οι τεχνικές δεν είναι κάτι καινούργιο. Πριν αρχίσουμε ναρκωμένοι από την «πρόοδο» να θεωρούμε το νερό ως κάτι αυτονόητο και άφθονο, πριν λίγες μόλις δεκαετίες οι κάτοικοι αρκετών περιοχών χρησιμοποιούσαν στερνές στις αυλές η πάνω στα σπίτια τους για την συλλογή του βρόχινου νερού και την χρήση του μετά ως πόσιμου η ποτιστικού.

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιορίζονται μόνο σε αυτές που η πολιτεία και οι φορείς οργανώνουν και εκτελούν, Σημαντικότατη αθροιστικά είναι η συμβολή της εφαρμογής παρομοίων τεχνικών σε επίπεδο μεμονωμένης κατοικίας και κτιρίου. Για παράδειγμα η χρήση άλλων εκτός τσιμέντου υλικών, η διαμόρφωση διαπερατών επιφανειών στις αυλές, η διαμόρφωση κήπων στις στέγες, η αντικατάσταση του υδροβορου «γκαζόν» με παχιά βλάστηση, δέντρα και θάμνους περιορίζουν σημαντικότατα τα πλημμυρισμένα νερά,  συγκρατούν τους ρύπους και βοηθούν στην  απορρόφηση του νερού από το έδαφος.

Τα τελευταία έτη, έχει υπάρξει αρκετή έρευνα για αυτό το θέμα και αρκετές εφαρμογές σε μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις έχουν αποδώσει σημαντική εμπειρία. Εντούτοις, όλη αυτή η διαθέσιμη πληροφορία είναι τεμαχισμένη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εξαντλητική επισκόπηση των δομικών και μη-δομικών "καλύτερων διοικητικών πρακτικών " (BMPs) που μπορούν να εφαρμοστούν λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή ποικιλομορφία στην Ευρώπη. 

Ωστόσο το Day Water δεν αποσκοπεί απλά στην βιβλιογραφική συγκέντρωση και αξιολόγηση των τεχνικών αυτών. Ο βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αστική διαχείριση πλημμυρικων φαινομένων, όχι στατικό αλλά ευέλικτο ώστε να ενσωματώνει την διαθέσιμη κάθε φορά γνώση και να προσαρμόζεται στον χρόνο και τις συνθήκες.

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΟ DAYWATER

Το αναπτυγμένο προσαρμόσιμ0 σύστημα υποστήριξης απόφασης (ADSS) που θα είναι το «τελικό προϊόν» του προγράμματος θα είναι ένας συνδυασμός διαφόρων συστατικών συμπεριλαμβανομένων προτύπων προσομοίωσης, εργαλείων αξιολόγησης, βάσεων δεδομένων, έγγραφων καθοδήγησης, φυλλαδίων, τεχνικές πληροφορίες κλπ ώστε να βοηθήσει για τον προσδιορισμό των πιο βιώσιμων και οικονομικώς αποδοτικών λύσεων για μια σειρά αστικών προβλημάτων. Θα παρασχεθούν στα πλαίσια του ADSS εργαλεία τεχνικών πληροφοριών και πολυκριτηριακής αξιολόγησης για δομικές και μη ΒΜP's, μεθοδολογίες για μια γενική αξιολόγηση των υδρολογικών και περιβαλλοντικών κινδύνων για τα επιφανειακά και υπόγεια νερά καθώς και πρότυπα για την αξιολόγηση των πηγών και των ροών ρύπανσης.

Στο πρόγραμμα σημαντικό ρόλο παίζουν οι συμμετέχοντες «τελικοί χρηστές» (end users) δηλαδή 14 φορείς διαχείρισης νερού σε διάφορες πόλεις των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η Ελληνική λοιπόν συμμετοχή στο πρόγραμμα πέραν του ΕΜΠ περιλαμβάνει δυο τελικούς χρηστές που είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας. Ο ρόλος των τελικών χρηστών είναι πολλαπλός και κρίσιμος καθώς: 

 

  • Θα μεταφέρουν την εμπειρία και τις ανάγκες τους για το κτίσιμο του ADSS και των συστατικων του
  • Θα συμμετέχουν στην λεπτομερή δοκιμή των συστατικών του ADSS που θα αναπτυχθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος.
  • Θα εφαρμόσουν το πλήρες ADSS ώστε να ρυθμιστεί και να δοκιμαστεί σε επιλεγμένες λεκάνες απορροής σε αυτές τις ευρωπαϊκές πόλεις και τέλος
  • Θα μπορούν να χρησιμοποιούν το τελικό προϊόν για τις ανάγκες τους
  • Θα συνεργάζονται στο μέλλον για την επέκταση και επικαιροποίηση του συστήματος

Είναι προφανή τα οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή μας ως τελικών χρηστών στο πρόγραμμα αυτό και σχετίζονται με την απόκτηση εμπειρίας εφαρμογής του ΑDSS στην πόλη μας αλλά και την δυνατότητα πιλοτικών εφαρμογών δομικών BMP's.

Επιπλέον πολλά και σημαντικά έμμεσα οφέλη προκύπτουν που εντοπίζονται στην συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, στην ενσωμάτωση νέων αντιλήψεων και τεχνογνωσίας αλλά και στην πλεονεκτικότερη θέση που αποκτά η πόλη για την αναζήτηση κοινοτικών πόρων για την χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις της αειφορικής διαχείρισης των πόλεων και των υδάτινων πόρων τους .

Άλλωστε, η πόλη της Πάτρας με το γνωστό ιστορικό πλημμυρών είναι φανερό ότι έχει ανάγκη μια νέα οπτική πάνω στο πρόβλημα που θα είναι στον αντίποδα της μετατροπής των χειμάρρων σε οχετούς.

Παναγιώτης Παπαθεοδωρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΠ στο πρόγραμμα DayWater

 
< Προηγ.   Επόμ. >

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa-Korca)

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό
(Πρέσπα - Κορυτσά)

content1.jpg

Blogosphera

Αυτο-οργάνωση εθελοντισμού

              & δικτύωση

autorganosi.jpg

_.jpg

      www.wwac.gr w.w.a.c.1.jpg            

ioas.jpg

        www.ioas.gr

      http://www.dionet.gr/                                                                   dho.png                     
logopraxis.jpg
logoedra.jpg
logogrammixois.jpg
grapsasblogspot.jpg