profilmko.png

V.TAKTIKOS&SYNERGATES

taktikosksynergates.jpg 

koinethel1.jpg

econsultant.jpg 
komvos2.png 

diathe.jpg
 
 

kladis2.jpg 
   Παραδοσιακά & Βιολογικά
        Προϊόντα Κρήτης

Statistics

OS: Linux g
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.51-38.2
Ώρα: 09:17
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Μέλη: 11
Νέα: 859
Σύνδεσμοι: 5

__1.jpg

Αγρόκτημα Κατσαρός

un.jpg 

  Πράσινη Ανάπτυξη για Όλους

prasini2.jpg

Εθελοντές Δημοσιογράφοι

ethelontes.jpg

  Κοινότητα εθελοντών  διαδικτύου

diadiktio.jpg

         

          Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος

erymanthosmko.jpg


 
ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ
2108226562 - 6972448046 
PDF Εκτύπωση E-mail
Κοινοτική οδηγία για Μ.Κ.Ο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθμ. Οικ. 112356

Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού 1784/1999.

 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στις αρχές του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της κοινωνίας των πολιτών και καθόρισε την αναμόρφωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης ως έναν από τους τέσσερις στρατηγικούς της στόχους.

Στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) υιοθετήθηκε μια αποκεντρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς επίσης και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία πολιτών, θα συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, μέσω διαφόρων μορφών εταιρικότητας.

Για αυτόν τον σκοπό, αποφασίστηκε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην ανάπτυξη καλών πρακτικών μέσω δικτύωσης με κοινωνικούς εταίρους, εταιρίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Η εξέλιξη αυτή οδήγησε επομένως στην ωρίμανση της εταιρικής σχέσης και την ισχυροποίηση του ρόλου της κοινωνίας πολιτών. Οι ΜΚΟ σήμερα παρέχουν την ευκαιρία στον πολίτη να διατυπώσει δημόσια άποψη για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή θέματα της ειδικότητας του, για προβλήματα και ανάγκες που τον αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Η συμμετοχή σε ΜΚΟ, επίσης, ενδυναμώνει τις κοινωνικές σχέσεις και προωθεί την κοινωνική αλληλεγγύη, ενώ συντελεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στη διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης. Η ανάδειξη των ΜΚΟ, ως φορέων που μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση, μπορεί να συμβάλλει στη χώρα μας στην ανάδειξη του τρίτου τομέα της οικονομίας (κοινωνικής οικονομίας) ως μιας εναλλακτικής αγοράς, ικανής να απορροφήσει έναν αριθμό ανέργων, διευρύνοντας έτσι τον χώρο άντλησης θέσεων εργασίας.

Ο τρίτος τομέας της οικονομίας μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της απασχόλησης με άμεση ή έμμεση δημιουργία απασχόλησης, με βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Με σκοπό την ενίσχυση του τρίτου τομέα της οικονομίας στην χώρα μας, και το πέρασμα από την αποσπασματική σε μια πιο σφαιρική και συστηματική υποστήριξη των δράσεων των ΜΚΟ, έχουν υιοθετηθεί σειρά μέτρων και ενεργειών:

 

Στο κεφάλαιο 2 του Γ΄ ΚΠΣ - «Στρατηγική και Προτεραιότητες» προβλέπεται η διάθεση τουλάχιστον 0,5 του συνόλου των πιστώσεων του ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με την παροχή μικρών επιδοτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΚΤ 1784/1999.

Κατά τη διάρκεια της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (7.6.2002), αποφασίστηκε η ενεργοποίηση συμμετοχής των ΜΚΟ με το καθεστώς των μικρών επιδοτήσεων στους τομείς περιβάλλοντος, πολιτισμού, ισότητας των δυο φύλων και προώθησης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων.

 

Επιπλέον, με το Άρθρο 12 παρ. 3 του νόμου 3460/2006 «Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

105Α΄/30.5.2006), που αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/9.2.2004),

ορίστηκε ως αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή του προγράμματος και τη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται σε ΜΚΟ υπό τη μορφή επιδοτήσεων η Ειδική

Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας είναι εξάλλου ο συντονιστής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, όπως αυτό ενσωματώνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2005-2008 (ΕΓΙΜ), και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ), που έχει στόχο το συντονισμό των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν την πλήρη απασχόληση, την ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας και την κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση.

Οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία, αποτέλεσαν αιχμές πολιτικών πρωτοβουλιών. Οι προτεινόμενες από τις ΜΚΟ παρεμβάσεις εντάσσονται στο Μέτρο 6 του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006»,για την ανάπτυξη δράσεων εκτελούμενων από ΜΚΟ σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο αξιοποίησης και των νέων κοιτασμάτων απασχόλησης στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο άξονας 1 αφορά στην καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ομαλή ένταξη και επανένταξη στο εργασιακό περιβάλλον όλων των κατηγοριών ανέργων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

 

Β. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Πέραν των αναφερομένων εφαρμογών, η ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων παρουσιάζει συνεργεία με το σύνολο σχεδόν των δράσεων του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», δεδομένου ότι η ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων αποτελεί μία από τις κύριες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π., ενώ οι κυρίαρχες ομάδες ωφελουμένων, στις οποίες αφορούν οι προτεινόμενες δράσεις, αποτελούν επίσης ομάδες στόχο του Προγράμματος.

 

Γ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ως Τελικός Δικαιούχος, νοείται ο φορέας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των πράξεων. Όπου ως πράξη νοείται κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους Τελικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Οι υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων προς την Διαχειριστική Αρχή, προβλέπονται στις διατάξεις εφαρμογής του κάθε Τομεακού ή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Τελικός Δικαιούχος για την υλοποίηση των δράσεων των ΜΚΟ (Σχεδίων Δράσης) στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6. του Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως ορίζεται στο αναθεωρημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του

Ε.Π. Πέραν των ανωτέρω, ο Τελικός Δικαιούχος δύναται, στις εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στους οδηγούς εφαρμογής, να καθορίζει τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις που θα εξειδικεύουν τις γενικές διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ενεργειών για ΜΚΟ.

Οι Υποχρεώσεις των Τελικών Αποδεκτών των ενεργειών για ΜΚΟ προς τον Τελικό Δικαιούχο καθορίζονται από:

- Τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

-  Τις γενικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών για ΜΚΟ.

Το παρόν Σύστημα Διαχείρισης Παρακολούθησης Ελέγχου και Αξιολόγησης εφαρμόζεται στις δράσεις που υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006».

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α. Οι δράσεις που εντάσσονται στο παρόν Σύστημα αφορούν:

 • Ενίσχυση της απασχόλησης
 • Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και δικτύωσης
 • Προμήθεια εξοπλισμού

Β. Οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να αποσκοπούν:

 • στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος
 • στον πολιτισμό
 • στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 • στην προώθηση της ισότητας των δυο φύλων.

Γ. Οι υλοποιούμενες δράσεις πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:

 • Αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης
 • Αποτελούν αυτοτελή δράση σε σχέση με την δραστηριότητα του φορέα ή και επέκτασή της.
 • Είναι πλήρως εξειδικευμένες και τεκμηριωμένες
 • Είναι χρονικά προσδιορισμένες
 • Έχουν κατά την υλοποίηση τοπικό χαρακτήρα. Η χωρική τους εμβέλεια πρέπει να εκτείνεται σε επίπεδο Ο.Τ.Α.
 • Έχουν εμφανή και αποτιμώμενα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ενθαρρύνονται οι συνεργασίες με τοπικούς φορείς, η ανάπτυξη ή και συμμετοχή σε δίκτυα, η ενεργοποίηση εθελοντών. Η συνεργασία με άλλους φορείς θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφη εκδήλωση πρόθεσης συνεργασίας από τους συνεργαζόμενους φορείς.

Αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις:

 • Δεν είναι επιλέξιμες δράσεις οι οποίες είναι δυνατόν να
 • χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο άλλων Μέτρων του Ε.Π. ή άλλων Προγραμμάτων ή άλλων Χρηματοδοτικών Μέσων.
 • Δεν αποτελούν επιλέξιμες δράσεις οι Μελέτες, οι Έρευνες και τα Σεμινάρια
 • Οι υλοποιούμενες δράσεις θα πρέπει να ενισχύουν, να εμπλουτίζουν, να αναβαθμίζουν τη βασική δραστηριότητα που ήδη αναπτύσσει η Μ.Κ.Ο. ή να την επεκτείνουν σε άλλους συναφείς ή συμπληρωματικούς τομείς.
 • Το σύνολο των παραπάνω κριτηρίων επιλεξιμότητας ελέγχεται προκαταρκτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Στόχος των ενεργειών είναι η ανάδειξη του ρόλου των ΜΚΟ και η ενεργός συμμετοχή τους στην εξειδίκευση πολιτικών απασχόλησης, μέσω της ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, με τις προβλεπόμενες δράσεις επιδιώκεται:

 • Η προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Η συμβολή στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
 • Η συμβολή στη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού
 • Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού
 • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ και τοπικών φορέων
 • Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων προσέγγισης στην εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Οι Τελικοί Αποδέκτες των δράσεων (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά/νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Λειτουργούν αποδεδειγμένα και διαθέτουν εμπειρία στους τομείς που ορίζονται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης
 • Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.1
 • Δεν είναι πολιτικά κόμματα, κυβερνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, αθλητικά σωματεία ή κέντρα κατάρτισης.
 • Δεν διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους.

Επίσης, οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να απασχολούν αποδεδειγμένα τουλάχιστον ένα άτομο, ως διοικητικό προσωπικό, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για την τήρηση των διαχειριστικών στοιχείων και των πληροφοριών δράσης του φορέα
 • Να διαθέτουν έδρα και οργανωμένο χώρο εργασίας
 • Στο χώρο να λειτουργεί τουλάχιστον ένας υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η απαιτούμενη εμπειρία, αλλά και οποιαδήποτε πρόσθετη προϋπόθεση θα περιγράφεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφα που θα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης του Τελικού Δικαιούχου.

 

 

 
< Προηγ.   Επόμ. >

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa-Korca)

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό
(Πρέσπα - Κορυτσά)

content1.jpg

Blogosphera

Αυτο-οργάνωση εθελοντισμού

              & δικτύωση

autorganosi.jpg

_.jpg

      www.wwac.gr w.w.a.c.1.jpg            

ioas.jpg

        www.ioas.gr

      http://www.dionet.gr/                                                                   dho.png                     
logopraxis.jpg
logoedra.jpg
logogrammixois.jpg
grapsasblogspot.jpg