profilmko.png

V.TAKTIKOS&SYNERGATES

taktikosksynergates.jpg 

koinethel1.jpg

econsultant.jpg 
komvos2.png 

diathe.jpg
 
 

kladis2.jpg 
   Παραδοσιακά & Βιολογικά
        Προϊόντα Κρήτης

Statistics

OS: Linux g
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.51-38.2
Ώρα: 06:30
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Μέλη: 11
Νέα: 859
Σύνδεσμοι: 5

__1.jpg

Αγρόκτημα Κατσαρός

un.jpg 

  Πράσινη Ανάπτυξη για Όλους

prasini2.jpg

Εθελοντές Δημοσιογράφοι

ethelontes.jpg

  Κοινότητα εθελοντών  διαδικτύου

diadiktio.jpg

         

          Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος

erymanthosmko.jpg


 
ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ
2108226562 - 6972448046 
PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

                                            Δημοτικές εκλογές 2010   

·         Προτείνεται να αποσαφηνιστούν με ρητό τρόπο οι ημερομηνίες που αφορούν τη διεξαγωγή των Δημοτικών Εκλογών του 2010.

  

Ÿ  Συνδυασμοί υποψηφίων.

Να αποσαφηνιστεί εάν οι αναφερόμενες στο άρθρο 19 (παρ. 1, 3 και 6) προϋποθέσεις επαρκούν για την αποδοχή ως παραδεκτής της δήλωσης συνδυασμού υποψηφίων.

Για τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 να ισχύσουν οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όσον αφορά τη δήλωση των συνδυασμών και λοιπά εκλογικά θέματα (περιλαμβανομένου του 30% ως ελάχιστου ποσοστού επί του συνόλου των μελών των Συμβουλίων).

  

·         Για την ποσόστωση των δύο φύλων (άρθρο 18 παρ. 3 Ν/Σ) να ισχύει η διάταξη του άρθρου 34 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) κατά την οποία το ποσοστό υπολογίζεται επί του συνόλου των υποψηφίων κάθε συνδυασμού.

  

·         Προτείνεται αύξηση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων από 25 σε 27 και αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων κατά έναν από έναν αριθμό συνενούμενων Ο.Τ.Α. και άνω. Πρόβλεψη μεγαλύτερου αριθμού αντιδημάρχων στους νησιωτικούς και ορεινούς δήμους που αναλαμβάνουν πρόσθετες αρμοδιότητες.

  

Ÿ  Προτείνεται να μην είναι εκλογικές περιφέρειες τα δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων (άρθρο 25, Ν/Σ).

  

Ÿ  Προτείνεται να μην αναστέλλεται η επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου (άρθρο 16 Ν/Σ).

  

Ÿ  Η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης πρέπει να ασκούν αρμοδιότητες στις υποθέσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα και όχι στις υποθέσεις διαδημοτικού χαρακτήρα. Σε υποθέσεις δημοτικού χαρακτήρα όπως είναι οι αναπλάσεις περιοχών που δεν είναι χαρακτηρισμένες ως μητροπολιτικές. Επομένως, χρειάζεται ειδική κανονιστική απόφαση που θα χαρακτηρίζει τις μητροπολιτικές περιοχές, τα έργα και τις δράσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα (άρθρο 210 του Ν/Σ).

  

Ÿ  Προτείνεται να διατηρηθεί ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. ως διαδημοτικό όργανο των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. Σε διαφορετική περίπτωση ο Πρόεδρος του νέου Συνδέσμου Δήμων – Περιφερειών να εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Διατήρηση των ΦΟ.Σ.Δ.Α. με τη σημερινή γεωγραφική εμβέλεια και νομική μορφή (άρθρο 211 του Ν/Σ).

  

Ÿ  Ο Δήμαρχος να τίθεται σε αργία μόνο εάν υπάρχει ζημία για το Δήμο και το Δημόσιο γενικά (άρθρο 233 και 234 του Ν/Σ). Επίσης, να μην παύεται ο Δήμαρχος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για «λόγους δημοσίου συμφέροντος» χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση.

  

Ÿ  Να είναι σαφής η διάκριση των αρμοδιοτήτων Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και Δήμων στον αναπτυξιακό προγραμματισμό (π.χ. στα Π.Ε.Π. να προβλεφθούν «διακριτές κατηγορίες δράσεων» για τους ΟΤΑ).

  

Ÿ  Να προβλεφθεί διάταξη με την οποία να κατοχυρώνεται ότι μαζί με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες μεταφέρονται τα αντίστοιχα ακίνητα και εξοπλισμοί.

  

Ÿ  Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας απαλλοτρίωσης οικοπέδων για τις ανάγκες σχολικής στέγης και ανέγερσης σχολικών κτιρίων (άρθρο 94, παρ. 4, εδάφ. 15 του Ν/Σ) να αφορά και τους Δήμους της Αττικής και Θεσσαλονίκης και να προβλεφθεί ότι μεταφέρονται και οι πόροι για τις απαλλοτριώσεις.

  

Ÿ  Να δημιουργηθούν γραφεία ΟΓΑ – ΕΛΓΑ μέσα από τους Ο.Ε.Υ. των Δήμων.

  

Ÿ  Θητεία Αντιδημάρχων.

Προτείνεται η θητεία των αντιδημάρχων να παραμείνει μέχρι ένα έτος (όπως ισχύει) και η αντικατάσταση να γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου (άρθρο 59 ισχύοντος Δ.Κ.Κ.)

  

·         Στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προτείνουμε να προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αρμόδιος αντιδήμαρχος (άρθρο 74 παρ. 1 του Ν/Σ).

  

·         Να μην είναι υποχρεωτική η εκλογή αντιπροέδρων των Επιτροπών από τη μειοψηφία (άρθρο 75 παρ. 6 του Ν/Σ).

  

Ÿ  Πρόταση ΤΕΔΚ

Προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα μετάταξης του προσωπικού των ΤΕΔΚ σε Δήμους, Περιφέρειες και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

  Ÿ  Δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΕΛΛ.Α.Δ.Α. με 4 δις € (η χρηματοδότησή του προβλέπεται με εξουσιοδοτική διάταξη).Ÿ  Στο άρθρο 282 παρ. 8, 9 και 10 του Ν/Σ, όπου αναφέρεται «Κεντρική Ένωση Δήμων» να προστεθεί το «Ελλάδας».  

Ÿ  Να αποδοθούν τα παρακρατηθέντα έσόδα έτους 2009 από το τέλος ακίνητης περιουσίας, το τέλος διαφήμισης και το φόρο ζύθου.

  

Ÿ  Να παραταθεί η προθεσμία που αφορά την ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέχρι 31.12.2010.

  
 
< Προηγ.   Επόμ. >

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa-Korca) -- ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ E-LEARNING ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ E-LEARNING ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

content1.jpg

Blogosphera

Αυτο-οργάνωση εθελοντισμού

              & δικτύωση

autorganosi.jpg

_.jpg

      www.wwac.gr w.w.a.c.1.jpg            

ioas.jpg

        www.ioas.gr

      http://www.dionet.gr/                                                                   dho.png                     
logopraxis.jpg
logoedra.jpg
logogrammixois.jpg
grapsasblogspot.jpg