profilmko.png

V.TAKTIKOS&SYNERGATES

taktikosksynergates.jpg 

koinethel1.jpg

econsultant.jpg 
komvos2.png 

diathe.jpg
 
 

kladis2.jpg 
   Παραδοσιακά & Βιολογικά
        Προϊόντα Κρήτης

Statistics

OS: Linux g
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.51-38.2
Ώρα: 04:35
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Μέλη: 11
Νέα: 859
Σύνδεσμοι: 5

__1.jpg

Αγρόκτημα Κατσαρός

un.jpg 

  Πράσινη Ανάπτυξη για Όλους

prasini2.jpg

Εθελοντές Δημοσιογράφοι

ethelontes.jpg

  Κοινότητα εθελοντών  διαδικτύου

diadiktio.jpg

         

          Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος

erymanthosmko.jpg


 
ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ
2108226562 - 6972448046 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΟΙΚΩ PDF Εκτύπωση E-mail
06.08.10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΟΙΚΩ

 

Το πρόγραμμα «ΜΕΤΟΙΚΩ» αφορά την ενίσχυση δραστηριοτήτων που αφορούν την μεταφορά μια επιχείρησης από τους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης προς την περιφέρεια ή την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στην περιφέρεια. Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες όλων των κλάδων (μεταποίησης , εμπορίου, παροχής υπηρεσιών).

Σεποιους νομούς και περιφέρειες ισχύει το πρόγραμμα

 

Σε όλη την Ελλάδα

 

Προϋποθέσειςσυμμετοχής

 

Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνεργοι ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1.1.2008 έως τον Μάρτιοτου 2009 και επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ΟΤΑ με περισσότερους των 3.000 κατοίκων 

Για την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων,δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, επιθυμούν να διακόψουν την εκεί λειτουργία της επιχείρησης τους και να την μεταφέρουν σε ΟΤΑ μεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τμήμα της χώρας.

Η μετεγκατάσταση μπορεί να συνδυάζεται με εκσυγχρονισμό της επιχείρησης και περιέχει την υποχρέωση διακοπής της λειτουργίας στους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης.

Δεν γίνονται δεκτά επιχειρηματικά σχέδια για επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

 

Ποσοστάεπιδότησης και όρια χρηματοδότησης

 

Το ποσοστά επιδότησης είναι 50% (έως 60% για νησί κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές)  ενώ τα όρια χρηματοδότησης μιας πρότασης ορίζονται ως :

 

-              Μεταξύ 30.000 ευρώ και 200.000 ευρώ για τιςεπιχειρήσεις της μεταποίησης

-              Μεταξύ 30.000 ευρώ και 100.000 ευρώ για τιςεπιχειρήσεις του τουρισμού

-              Μεταξύ 20.000 ευρώ και 100.000 ευρώ για τις εμπορικές και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

 

 150.000 € (κατώτατο) έως ποσό ίσομε το 85% του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης με ανώτατο όριο το 1.200.000 ευρώ

 

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτεται με ίδια συμμετοχή  και, όπου χρειάζεται, με Τραπεζικό δανεισμό. Η ίδια συμμετοχή τίθεται κατ’ ελάχιστο στο 25% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου ενώ αν χρησιμοποιηθεί δάνειο για το υπόλοιπο του ποσούθα πρέπει να είναι 4ετούς (τουλάχιστον) διάρκειας. 

 

Κατηγορίεςεπιλέξιμων δαπανών

 

1.     Εξοπλισμός (έως το 100% του επενδυτικού σχεδίου)

 

Μπορεί να αφορά έως και το 100% τουπροϋπολογισμού και αναφέρεται  υποχρεωτικά σε καινούργιο και αμεταχείριστο εξοπλισμό, όπως:

 

Ø      Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων

Ø      Μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, όπου συμπεριλαβάνεται και η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, φωτοτυπικών μηχανημάτων, scanners , τηλ. Κέντρα

Ø      Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης (αυτοκίνητα ή φορτηγά) όπως επίσης και εξοπλισμός διακίνησης των υλικών εντός του χώρου της επιχείρησης (κλαρκ ,γερανοί κλπ )

Ø      Έπιπλακαι σκεύη (γραφεία , καρέκλες , πάγκοι , βιτρίνες κλπ )

Ø      Δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού

Ø      Ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης).

Ø      Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση).

 

Το πρόγραμμα προβλέπει και την αγορά μεταφορικών μέσων επαγγελματικής ή μικτής χρήσης , αξίας έως 20.000 ευρώ. 

 

2.     Κτιριακάκαι διαμόρφωση χώρων  (έως το 40% του επενδυτικού σχεδίου)

 

Οι δαπάνες αφορούν εργασίες που θα γίνουν σειδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο χώρο της επιχείρησης και όχι την αγορά ή την μίσθωση κτιρίου και γραφείων. Ενδεικτικά καλύπτονται δαπάνες για :

 

Ø      Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βαψίματα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρησιμοποίησή τουςστην προτεινόμενη επένδυση

Ø      Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας,  κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας

Ø      Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας ή/και περιορισμού της ρύπανσης

 

Στην κατηγορία αυτή υποχρεωτικάπεριλαμβάνονται και δαπάνες για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

 

 3.      Δαπάνες προώθησης και διαφήμισης  (έως το 10% του επενδυτικού σχεδίου)

Αφορούν δαπάνες προώθησης και προβολής τηςεπιχείρησης , όπως :

 

Ø     Συμμετοχήσε κλαδικές εκθέσεις ως εκθέτες

Ø     Διαφημιστικής καταχώρισης σε εφημερίδες και περιοδικά

Ø     Δημιουργία λογοτύπων , διαφημιστικών εντύπων ,CDs και επιγραφές για τις προσόψεις

Ø     Δημιουργίαιστοσελίδων

 

 4.      Δαπάνες πιστοποίησης 

Αφορούν δαπάνες πιστοποίησηςκατά ISO , HACCP ή σε άλλα πρότυπα , όπως και δαπάνες πνευματικής ιδιοκτησίας ήπατέντας

 5.      Δαπάνες συμβούλων (έως 3.000 ευρώ) 

Αφορούν τις δαπάνες συμβούλων για την προετοιμασία του φακέλου συμμετοχής και την βοήθεια στην υλοποίηση του έργου

 

Ποιεςεπιχειρήσεις εντάσσονται

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις της μεταποίησης, του εμπορίου και του κλάδου παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, εντάσσονται:

 

· Βιομηχανίες τροφίμων

· Δραστηριότητες αθλητικών εγκαταστάσεων

· Επιχειρήσεις ποτοποιίας

· Παραγωγή προϊόντων καπνού

· Επιχειρήσεις κατασκευής ειδών ένδυσης

· Επιχειρήσεις κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών

· Επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων

· Επιχειρήσεις επισκευής μηχανημάτων

· Ξενοδοχεία και παρόμοιακαταλύματα

· Εστιατόρια καιεπιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών catering

· Ταχυδρομικές δραστηριότητες

· Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων

· Υπηρεσίες καθαριστηρίων

· Υπηρεσίες κομμωτηρίων

· Χονδρικό - λιανικό εμπόριο & επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

· Δραστηριότητες εκπαίδευσης

· Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

· Ιατρικές δραστηριότητες

 

Διάρκειατου προγράμματος και διαδικασία υποβολής

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται από ημερομηνίαςέναρξης 09-11-2009, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

 

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο Τηλ/FAX:210 8813760, 210 8813761 και e-mail Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε και Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε .

 

Τελευταία ανανέωση ( 20.09.12 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa-Korca)

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό
(Πρέσπα - Κορυτσά)

content1.jpg

Blogosphera

Αυτο-οργάνωση εθελοντισμού

              & δικτύωση

autorganosi.jpg

_.jpg

      www.wwac.gr w.w.a.c.1.jpg            

ioas.jpg

        www.ioas.gr

      http://www.dionet.gr/                                                                   dho.png                     
logopraxis.jpg
logoedra.jpg
logogrammixois.jpg
grapsasblogspot.jpg