profilmko.png

V.TAKTIKOS&SYNERGATES

taktikosksynergates.jpg 

koinethel1.jpg

econsultant.jpg 
komvos2.png 

diathe.jpg
 
 

kladis2.jpg 
   Παραδοσιακά & Βιολογικά
        Προϊόντα Κρήτης

Statistics

OS: Linux g
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.51-38.2
Ώρα: 06:29
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Μέλη: 11
Νέα: 859
Σύνδεσμοι: 5

__1.jpg

Αγρόκτημα Κατσαρός

un.jpg 

  Πράσινη Ανάπτυξη για Όλους

prasini2.jpg

Εθελοντές Δημοσιογράφοι

ethelontes.jpg

  Κοινότητα εθελοντών  διαδικτύου

diadiktio.jpg

         

          Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος

erymanthosmko.jpg


 
ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ
2108226562 - 6972448046 
Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση PDF Εκτύπωση E-mail
16.05.12

Άλλα λένε οι αποφάσεις  των Κυβερνητικών οργάνων και άλλα συνεχίζουν να πράττουν οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων  ΤΟΠΣΑ…και ΤΟΠΕΚΟ…τα οποία για μια ακόμη φορά περνούν κατά μέγα μέρος στα χέρια των αναπτυξιακών Εταιρειών τω Δήμων και ημετέρων ΜΚΟ..

Προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom−up) λέει η Κ

τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση

των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότη−

τες και τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς

και τα ισχύοντα συστήματα επενδυτικών κινήτρων της

κάθε περιοχής. Καπέλωμα από τα πάνω και από το διαπλεκόμενο πελατειακό σύστημα ισχύει στην πράξη…

Δείτε παρακάτω την σχετική απόφαση….

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2.475/οικ.3.33

 

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης

Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής:

• της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόλη−

ση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών

αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης

1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θε−

ματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση

της πρόσβασης στην Απασχόληση» και

• της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβα−

σης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού

αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»

του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης

ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυνα−

μικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»

στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμ−

ματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για

την προγραμματική περίοδο 2007−2013».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και

κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξα−

σφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για

ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων

τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυ−

νατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων

ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες

ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την

επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων

απασχόλησης. Στο κόστος των συγκεκριμένων πράξεων

δεν περιλαμβάνεται το κόστος δημιουργίας της θέσης

απασχόλησης.

Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση και για την

Κοινωνική Ένταξη για ευάλωτες ομάδες έχουν ως πεδίο

αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώ−

νονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και

των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για

τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργα−

σίας. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των

αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής

κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της

υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και

της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής

δραστηριότητας.

Μέσα από τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν θα

πρέπει να εξασφαλίζεται ότι (α) οι ωφελούμενοι που

θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοι−

μαστούν κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις,

οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της

περιοχής παρέμβασης και θα βασίζονται στην αξιο−

ποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής,

όπως περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και (β) οι

ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επι−

χορήγηση από άλλα επενδυτικά κ.λπ. προγράμματα θα

προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο

αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και (γ) οι ωφελούμενοι που

θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοι−

μαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές

και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα

τους προσλάβουν.

Ο βαθμός επίτευξης του στόχου του Σχεδίου Δράσης

βεβαιώνεται ως εξής:

i. για ίδρυση νέας επιχείρησης, η σύνταξη business plan

και η βεβαίωση έναρξης επιχείρησης από την εφορία.

ii. για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρή−

σεις, η αναγγελία πρόσληψης,

iii. για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότη−

σης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα εκτός των προ−

γραμμάτων του ΟΑΕΔ (όπως: ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανά−

πτυξης, Επενδυτικός Νόμος, κ.λπ.) η σύνταξη business

plan και η αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης

του προγράμματος,

iv. για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας η σύμβαση

απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

 

 

Προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom−up)

τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση

των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότη−

τες και τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς

και τα ισχύοντα συστήματα επενδυτικών κινήτρων της

κάθε περιοχής. Η αρχή αυτή προϋποθέτει την ανάλυση

των τοπικών συνθηκών και το συνδυασμό δημιουργίας

θέσεων απασχόλησης και προώθησης της οικονομικής

τοπικής ανάπτυξης, μέσα από την ταυτόχρονη εξυπη−

ρέτηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος και της

τοπικής αγοράς εργασίας.

• Ενσωμάτωση των αρχών ισότητας των φύλων

(Gender mainstreaming) ως ενδογενές συστατικό στοι−

χείο του προγραμματισμού, από την αρχική ανάλυση

και τη διαμόρφωση στρατηγικής έως την τελική αξιο−

λόγηση.

• Πολυσυμμετοχικότητα μέσω της διασφάλισης της

συμμετοχής των τοπικών φορέων και κοινωνικοοικο−

νομικών εταίρων αλλά ταυτόχρονα και των ομάδων

στόχου.

• Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, ώστε

η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης να

συμβαδίζουν αρμονικά και ισόρροπα µε την προστα−

σία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των

φυσικών πόρων και να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που

αναδύονται στον τομέα του περιβάλλοντος συμπερι−

λαμβανομένου του τομέα της «πράσινης επιχειρημα−

τικότητας».

 

Στοιχεία Επικοινωνίας : Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε , Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε , Τηλ/FAX:210 8813760, 210 8813761

Τελευταία ανανέωση ( 20.09.12 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa-Korca)

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό
(Πρέσπα - Κορυτσά)

content1.jpg

Blogosphera

Αυτο-οργάνωση εθελοντισμού

              & δικτύωση

autorganosi.jpg

_.jpg

      www.wwac.gr w.w.a.c.1.jpg            

ioas.jpg

        www.ioas.gr

      http://www.dionet.gr/                                                                   dho.png                     
logopraxis.jpg
logoedra.jpg
logogrammixois.jpg
grapsasblogspot.jpg