profilmko.png

V.TAKTIKOS&SYNERGATES

taktikosksynergates.jpg 

koinethel1.jpg

econsultant.jpg 
komvos2.png 

diathe.jpg
 
 

kladis2.jpg 
   Παραδοσιακά & Βιολογικά
        Προϊόντα Κρήτης

Statistics

OS: Linux g
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.5.51-38.2
Ώρα: 09:50
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Μέλη: 11
Νέα: 859
Σύνδεσμοι: 5

__1.jpg

Αγρόκτημα Κατσαρός

un.jpg 

  Πράσινη Ανάπτυξη για Όλους

prasini2.jpg

Εθελοντές Δημοσιογράφοι

ethelontes.jpg

  Κοινότητα εθελοντών  διαδικτύου

diadiktio.jpg

         

          Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος

erymanthosmko.jpg


 
ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ
2108226562 - 6972448046 
, PDF Εκτύπωση E-mail
07.09.15
Κοινωνικ - Αλληλγγυα Οικονομα
Οι εργασιακς σχσεις που αναπτσσονται στο πλασιο της κοινωνικς αλληλγγυας οικονομας συνθτουν να πολ δσκολο και ευασθητο ζτημα.

Εναι γεγονς τι αυτ το ειδικτερο θμα δεν χει απασχολσει σε μεγλο βαθμ τη θεωρα στην Ελλδα, ακριβς γιατ και το φαινμενο των εναλλακτικν μορφν επιχειρηματικτητας και απασχλησης μλις τα τελευταα χρνια κνει σοβαρ την εμφνισ του στη χρα μας.
Πρπει να γνουν, εξ αρχς, δο απαρατητες επισημνσεις:

• Πρτον, δεν εμαι ειδικς στα ζητματα των εργασιακν σχσεων που αναπτσσονται στα πλασια δομν επιχειρσεων κοινωνικς.
• Δετερον, στον βαθμ που θα αναφερθ σε εμπειρες διαπιστσεις απ το εξωτερικ δεν θα πρπει σε καμα περπτωση κτι ττοιο να ειδωθε σαν αππειρα μεταφορς εισαγωγς μοντλων πρακτικν στην ελληνικ περπτωση.

λλωστε, η κοινωνικ οικονομα εναι ρρηκτα συνυφασμνη με το κοινωνικ και πολιτικ περιβλλον στον τπο και στον χρνο που αναπτσσεται. Συνακλουθα και το ζτημα των εργασιακν σχσεων στα πλασια της κοινωνικς οικονομας θα πρπει να διερευνηθε λαμβνοντας υπψη τις συνπειες της νεοφιλελεθερης επθεσης στα εργατικ και κοινωνικ δικαιματα στην εποχ του μνημονου και στο σημεριν περιβλλον φεσης και ανεργας στο πειραματζωο που λγεται Ελλδα.

Τλος, η εισγηση αυτ δεν αφορ στις «εξωτερικς» εργασιακς σχσεις που θα συναφθον ενδεχομνως με τους «επωφελομενους» της δραστηριτητας της κοινωνικς επιχειρηματικς ονττητας δομς, αλλ σχεδν αποκλειστικ με αυτς που αφορον στο εσωτερικ αυτν, απ στελχη απ τους εκτελοντες το ργο τους.

Ι. Το ερτημα 

Το κεντρικ ερτημα που θα πρπει να απαντηθε εναι αν εναι αυθεντικς εργασιακς οι σχσεις που αναπτσσονται στα πλασια της κοινωνικς οικονομας και, εν ναι, απ ποιους καννες δικαου θα πρπει να διπονται αυτς οι σχσεις;

Στο ερτημα αυτ οι επιχειρομενες απαντσεις διαμορφνουν τρεις τσεις.

Η πρτη τση, η οποα εναι αρκετ διαδεδομνη χι μνο στις οικονομικς και πολιτικς ελτ, αλλ και μεταξ στελεχν και μελν της αριστερς, συμπυκννεται στα εξς:

λγω της κατ καννα απουσας αγοραας λογικς και επιδωξης στην πλειοψηφα των κοινωνικν επιχειρσεων, το στελεχικ προσωπικ τους δεν εναι αυθεντικο κοινο εργαζμενοι, αλλ εθελοντς του κοινωνικο κινματος, αφοσιωμνοι στα (και αφομοιωμνοι απ τα) ιδανικ και τις αξες του οργανισμο στον οποο παρχουν τις υπηρεσες τους.

ρα δεν θα πρπει να εφαρμζονται αυστηρ και καθλου οι καννες της (κοινς) εργατικς νομοθεσας. Σε αυτν την προσγγιση χωρον δο ειδν ενστσεις:

1. Πσο εθελοντικ και αυθεντικ εναι στην πραγματικτητα η επιλογ της ενασχλησης με την κοινωνικ αλληλγγυα οικονομα στο σημεριν απνθρωπο κοινωνικ περιβλλον και σε συνθκες αυξημνης ανεργας, συρρκνωσης του δημσιου τομα και επιβολς μιας νας κουλτορας γρω απ την απασχληση σε αυτν, αλλ και ευρτερα γρω απ την απασχληση σε τομες, επαγγλματα και ειδικτητες με ντονη τη δισταση της «κοινωνικς ωφελιμτητας»;

τσι, επιχειρεται να διαπαιδαγωγηθον οι νες γενις και να αφομοισουν να νο μοντλο λειτουργας του δημοσου τομα, το οποο δη αναπροσαρμζεται ραγδαα στη βση των αξιν της πλον ακραας ιδιωτικοοικονομικς φιλοσοφας και το οποο φιλοδοξε να μεταλλξει ακμη και το περιεχμενο των οικεων σπουδν και των επιστημονικν πειθαρχιν των επδοξων δημσιων λειτουργν.

Ο νος, ιδιατερα, φοιτητς επιστμονας που ονειρεεται να δραστηριοποιηθε για παρδειγμα στον χρο της ψυχικς υγεας. χει δη κατανοσει τι δεν πρκειται να συμβλλει στην παροχ υπηρεσιν που απορρουν απ την υποχρωση του κρτους να εγγυται την ικανοποηση του οικεου θεμελιδους –και συχν συνταγματικ κατοχυρωμνου– δικαιματος απ δημσιες υπηρεσες δομς με αμιγς κρατικ οικονομικ χρηματοδτηση.

Ως εκ τοτου, η πραγματικ απατηλ ξοδος απ ( η πρσκαιρη αποφυγ εισδου σε) μια σχεδν ββαιη κατσταση παρατεταμνης μη απασχλησης/ανεργας, ο εμπλουτισμς του βιογραφικο σημειματος και η εξασφλιση ελχιστων εσδων στα ρια της επιβωσης συνιστον βιοτικς σπουδαιτητας ανγκες, οι οποες τον υποχρενουν στην αναζτηση τρπων για την εμπλοκ του σε δραστηριτητες του πεδου που τον ενδιαφρει.

Και επειδ προσλψεις στο δημσιο ιδως στην Ελλδα του μνημονου σχεδν απαγορεονται, η αναζτησ του περιορζεται αποκλειστικ στον ιδιωτικ στον «τρτο τομα».

2.    Εν σχυε η υπ εξταση ποψη δεν θα εχαμε πολλς δικαστικς διαμχες πρην «εθελοντν» σε ΜΚΟ και ευρτερα σε επιχειρσεις του «τρτου τομα» με τις οποες οι προσφεγοντες διεκδικον την εφαρμογ της εργατικς νομοθεσας στην περπτωσ τους. Οι εκβσεις ττοιων δικαστικν υποθσεων εναι μεν αντιφατικς σε πολλς περιπτσεις, αλλ πιστοποιον τι προκπτει να φλγον ζτημα, εφσον μεγλος αριθμς εργαζομνων προσφεγει στη δικαιοσνη.

Η δετερη τση, αρκετ ορθδοξη και ανελαστικ, θεωρε τι ανεξρτητα απ ιδεολογικς ταυτσεις του εθελοντ με την κοινωνικ επιχερηση στην οποα εναι ενταγμνος, ανεξρτητα απ αμοιβ υλικς διευκολνσεις και ανταλλγματα που λαμβνει δεν λαμβνει, προκπτουν σημαντικ θματα, πως:

• ποιος ευθνεται για την υγιειν και την ασφλεια στο χρο απασχλησης;
• τι γνεται σε περπτωση εργατικο ατυχματος / επαγγελματικς ασθνειας;
• απ ποιο κοινωνικοασφαλιστικ σστημα καλπτεται πρπει να καλπτεται ο απασχολομενος;
• ο χρνος που διατθεται/προσφρεται, ιδως απ κποιον που δεν χει λλη κρια απασχληση, τι χρνος εναι σε εππεδο συνταξιοδτησης;
• εξασφαλζεται απαγορεεται η πρσβαση σε επιδματα ανεργας στο τλος αυτο του χρνου απασχλησης;
• η προπηρεσα που αποκτται λαμβνεται υποχρεωτικ υπψη απ τον επμενο τυπικ εργοδτη;

Η εν λγω τση φτνει στο σημεο πολλς φορς να αμφισβητε και την ννοια του τρτου τομα ακμη και της διας της ννοιας της κοινωνικς οικονομας και καταλγει στο συμπρασμα τι, κατ’ αρχν, εφαρμζεται το εργατικ δκαιο εκτς και εν προκψουν στοιχεα που πργματι συνηγορον στην αυθεντικ εθελοντικ εμπλοκ του προσπου στην λη διαδικασα.

Η τρτη τση καταλγει στο συμπρασμα τι πρκειται για μια νου τπου σμβαση εργασας και στην ανγκη εκσυγχρονισμο του εργατικο δικαου, μσα απ την αναγνριση του μη επαγγελματικο χαρακτρα της αλληλγγυας δραστηριτητας ακμη και στην ανγκη νομοθετικς οριοθτησης της σμβασης αλληλγγυας/ κοινωνικς εργασας.

Η ποψη αυτ φανεται να βρσκεται στον αντποδα της ορθδοξης ποψης, η οποα εστιζει στην αναγκαιτητα θσπισης του κριτηρου της τυπικς εργασιακς μισθωτς σχσης.

Υπρ της τρτης τσης που εξετζεται εδ συνηγορε η συχν συνπαρξη των δο τπων συμβσεων σχσεων σε μια οργνωση σε κποιο φορα κοινωνικς επιχειρηματικτητας. Ταυτχρονα, οι οπαδο της τρτης αυτς τσης καταλγουν στο συμπρασμα τι μια να σμβαση πρπει να οριοθετηθε επειδ τα ερωτματα που αναφρθηκαν προηγομενα αφενς δεν πρπει να μνουν αναπντητα και αφετρου θα πρπει να μην απαντνται με τα κλασσικ επιχειρματα της εργατικς νομοθεσας.

Προς αυτν την κατεθυνση πολλν ειδν κριτρια δναται να τεθον.

ΙΙ. Η επισμανση

Με σκοπ την αναζτηση των κατλληλων για την ελληνικ περπτωση απαντσεων στα ερωτματα που προηγθηκαν θα πρπει να σημειωθε τι στην αγορ εργασας στην Ελλδα της εποχς του μνημονου κυριαρχον η υποχρηση του δημσιου τομα, η συρρκνωση της δημσιας απασχλησης, η σταδιακ απσυρση των παραδοσιακν ευθυνν του κοινωνικο κρτους και η ολομτωπη επθεση στις εργασιακς σχσεις στον δημσιο τομα με ποσοτικος και ποιοτικος ρους.

Ειδικτερα, η μεωση της απασχλησης με ρους δημοσου δικαου μσα απ την εφαρμογ το μτρου του 1/5 του 1/7 και μσα απ τις απολσεις δεκδων χιλιδων εργαζομνων με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου, συνεπγεται δο προοπτικς:

* ετε την εισαγωγ ευλικτων εργασιακν σχσεων ιδιωτικο δικαου για την κλυψη των κενν θσεων απασχλησης
* ετε την εξθηση των πολιτν στην ιδιωτικ οικονομα (εκπαδευση, υγεα, πρνοια) για την κλυψη βιοτικν τους αναγκν.

Πολ πιθανν ββαια να συμβον και τα δο. ραγε η προσφυγ στις υπηρεσες της κοινωνικς οικονομας σε ποια απ τις δο εξελξεις εντσσεται; Πρκειται πργματι για ναν τρτο τομα/πλο της οικονομας και της αγορς εργασας ανμεσα στον δημσιο και τον ιδιωτικ τομα, ο οποος φαντζει για τους εργαζμενους πιο θελκτικς λγω των πολ καλτερων συνθηκν εργασας και την ικανοποηση του αισθματος του κοινωνικ ωφλιμου της επαγγελματικς δραστηριτητας;

Με λλα λγια, η ταχεα επικρτηση του νου καθολικο υπρ-ευλικτου εργασιακο προτπου με την εισβολ καννων του ιδιωτικο δικαου στο πεδο των εργασιακν σχσεων του δημοσου τομα καθιστ την προοπτικ της απασχλησης μια επδυνη διαδικασα για το σνολο των μισθωτν. Ως εκ τοτου, η αση της εργασας στον «τρτο τομα» θα λκει ολονα και περισστερους ανργους ευλικτα εργαζμενους.

ΙΙΙ. Προσωπικς προβληματισμς

Εναι δσκολο να λβει κανες σαφ θση και να τοποθετηθε με ασφλεια σε σχση με τις τρεις τσεις που προαναφρθηκαν. Το ζτημα των εργασιακν σχσεων στο εσωτερικ των επιχειρσεων κοινωνικς αλληλγγυας οικονομας απαιτε πολλ μελτη και ακμη περισστερη περσκεψη για την εξερεση της ενδεδειγμνης λσης. Απαρατητη, μως, προπθεση εναι η αναγνριση της ανγκης να αναζητηθον με κατεπεγοντα τρπο οι ξονες εκενοι που θα επιτρπουν ταυτχρονα την προστασα των απασχολομενων και την απρσκοπτη λειτουργα των κοινωνικν επιχειρσεων.

Κατ’ αρχν, δεν θα πρεπε να υποτιμηθε το ζτημα των εργασιακν σχσεων και της προστασας των δικαιωμτων των μισθωτν, ιδως μσα στο σημεριν εργασιακ και οικονομικ περιβλλον της Ελλδας. Επσης, δεν θα ταν φρνιμο να υπερτιμηθον οι δυναττητες αυτορρθμισης των δεινν του μνημονιακο καπιταλισμο στην Ελλδα μσα απ την ανεξλεγκτη ανπτυξη και λειτουργα των επιχειρσεων κοινωνικς οικονομας.

Δεν θα πρπει, επσης, να λησμονιται τι στην Ελλδα ο γγραφος τπος της σμβασης εργασας δεν εναι οτε συγκεκριμνος οτε απαραιττως γγραφος, γεγονς που κατ’ αρχν διευκολνει την καταστρατγηση βασικν εργατικν καννων δικαου. Παρλληλα, η συντριπτικ πλειοψηφα των επιχειρσεων (ρα και των κοινωνικν επιχειρσεων) κατατσσονται στην κατηγορα των μικρν και μεσαων επιχειρσεων, εκε που και η συνδικαλιστικ εκπροσπηση εναι σχεδν ανπαρκτη και η εργοδοτικ αυθαιρεσα ισχυρτερη.

Ο κνδυνος να δημιουργηθε μια μεγλη κατηγορα εργαζομνων οι οποοι δεν θα εναι τυπικ και υπ πλρη νομιμτητα εργαζμενοι εναι παραπνω απ ορατς. Κτι ττοιο συνβη αναλογικ και με την περπτωση των εκατοντδων χιλιδων οικονομικν μεταναστν με ολθριες συνπειες για τους διους και για τα ασφαλιστικ ταμεα της χρας.

Θα μποροσε σως να τεθε μια κκκινη γραμμ στη βση της παραδοχς τι οι ευλικτες και οι παρνομες εργασιακς σχσεις δεν εναι συμβατς με τη φιλοσοφα των κοινωνικν επιχειρσεων, τσι στε να αποφευχθον φαινμενα μειωμνων εργασιακν δικαιωμτων για να πολ μεγλο αριθμ νων κυρως σε ηλικα εργαζομνων.

Εν κατακλεδι, εν υπρχει πεδο για την ανπτυξη της κοινωνικς οικονομας στην Ελλδα αυτ θα γνει με ρους κινματος, με στχους κοινωνικος και χι εξυπηρετντας κυβερνητικς επιδιξεις στο πλασιο της νεοφιλελεθερης στρατηγικς ιδιωτικοποησης του δημοσου και δημοσιοποησης του ιδιωτικο.

Η αριστερ και τα κινματα θα πρπει γκαιρα να παρμβουν καταλυτικ στο πεδο, να μελετσουν τις ιδιαιτερτητες της ελληνικς αγορς εργασας, να προβλλουν το δικ τους ραμα για την αλληλγγυα οικονομα και να αποτρψουν δι των παρεμβσεν τους την εδραωση και την ενσχυση μιας προσπθειας αφενς αποπροσανατολισμο και συγκλυψης των αδιεξδων της μνημονικς πολιτικς και αφετρου δημιουργας ενς νου πελατειακο κρτους στη θση του απερχμενου.
 
Το κεμενο αποτελε ελαφρς συντομευμνη εκδοχ της εισγησης του Απστολου Καψλη, στην ημερδα που οργνωσε το Ινστιτοτο Νκος Πουλαντζς στις 14 Μαου 2011 με θμα «Πρακτικς αλληλεγγης και κοινωνικς οικονομας

 
< Προηγ.   Επόμ. >

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa-Korca) -- ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ E-LEARNING ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ E-LEARNING ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

content1.jpg

Blogosphera

Αυτο-οργάνωση εθελοντισμού

              & δικτύωση

autorganosi.jpg

_.jpg

      www.wwac.gr w.w.a.c.1.jpg            

ioas.jpg

        www.ioas.gr

      http://www.dionet.gr/                                                                   dho.png                     
logopraxis.jpg
logoedra.jpg
logogrammixois.jpg
grapsasblogspot.jpg