Οδηγός Ωρίμανσης
10.02.09

 

Οδηγός Ωρίμανσης

για Επενδύσεις σε Ορεινές Περιοχές

στην Πράσινη - Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα

και τον Αγροτουρισμό

Η προδημοσίευση του προγράμματος Ο.Π.Α.Α.Χ. του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» για ορεινές περιοχές και ο οδηγός ωρίμανσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο προετοιμασίας επενδυτικών προτάσεων για Δήμους, για ιδιωτικές εταιρείες και Μη Κερδοσκοπικούς φορείς.

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται τουλάχιστον ένα εξάμηνο προετοιμασίας για την ικανότητα ενός φορέα και μιας επιχείρησης για να υποβάλουν την επενδυτική τους πρόταση. Για το λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητη την εκλαΐκευση και δημοσίευση του οδηγού ωρίμανσης που συνοπτικά αναφέρεται στης εξής δράσεις:

Δράση 313, Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων επιλέξιμο κόστος μέχρι 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Δράση 321, Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό επιλέξιμο κόστος μέχρι 500.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)για έργα υποδομής και για τα υπόλοιπα μέτρα επιλέξιμο κόστος μέχρι 500.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Δράση 322, Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών επιλέξιμο κόστος μέχρι 1.000.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Δράση 323, Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς επιλέξιμο κόστος μέχρι 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Οι δράσεις αυτές αφορούν Δήμους, επιχειρήσεις και Μ.Κ.Ο. Σημειώνουμε ότι για τους Δήμους η επιχορήγηση είναι 100%. Για τους ιδιώτες 55 έως 60% και για τις Μ.Κ.Ο. 60 έως 75%.

Για κάθε δράση υπάρχουν ειδικά δικαιολογητικά τα οποία μπορεί κανείς να τα βρει στον οδηγό ωρίμανσης στο σύνδεσμο http://www.agrotikianaptixi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα απευθυνθείτε στο δικτυότοπο του ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο. www.edo-mko.gr ή τηλεφωνήστε μας 210 8813760, 210 8813761.

Κατηγοριοποίηση και ωρίμανση μικρών δημόσιων έργων

Στα πλαίσια εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης

Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» οι κατηγορίες και το είδος των μικρών Δημοσίων Έργων που δύναται να υλοποιηθούν στα αντίστοιχα μέτρα είναι τα ακόλουθα:

Image

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 20.09.12 )