Προφίλ ΜΚΟ
12.12.08
profile_mkosp.jpg  

Τι είναι ακριβώς οι Μη κυβερνητικές οργανώσεις ;

Οι ΜΚΟ είναι συλλογικές οργανώσεις, κυρίως στο χώρο της οικολογίας ,

των θεσμών αλληλεγγύης,ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτισμού.

Η νομική τους μορφή ποικίλλει. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και σε άλλες περιπτώσεις έχουν τη μορφή συλλόγων. Μερικές φορές είναι τοπικοί σύλλογοι που ιδρύονται με βασικό στόχο π.χ τη φροντίδα μιας συγκεκριμένης περιοχής ΚΑΙ εξελίσσονται σε ΜΚΟ με σημαντική παρέμβαση στα δρώμενα της ευρύτερης περιοχής.

Υπάρχουν τέλος και οι ΜΚΟ διεθνούς χαρακτήρα που΄ναι αναπτυξιακής συνεργασίας κ ανθρωπιστικής βοήθειας. Μεγάλες οργανώσεις όπως στο χώρο της οικολογίας είναι η greenpeace,στο χώρο των θεσμών αλληλεγγύης είναι η unesco,η unicef. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η Διεθνής Αμνηστία.

Πρόκειται για οργανώσεις οι οποίες παίζουν μεγάλο ρόλο στη θεσμοθέτηση πολιτικών στον ΟΗΕ. Σε τοπικό επίπεδο μπορεί οι ΜΚΟ να παίρνουν μέρος στη διαβούλευση και να συνδιαμορφώνουν πολιτικές στους συγκεκριμένους χώρους που προαναφέραμε.

Τελευταία ανανέωση ( 22.10.09 )