"75 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"

 καταγγέλλουν Ευρωπαϊκές ΜΚΟ

Νέα έκθεση από Ευρωπαϊκές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) αποκαλύπτει ότι οι προσπάθειες των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για παροχή βοήθειας προς τις φτωχές χώρες του κόσμου υπολείπονται των προσδοκιών και των υποσχέσεων που οι ίδιες έχουν δώσει, κατά 75 δις ευρώ.

Η CONCORD, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Ανάπτυξη με περισσότερα από 1.600 μέλη και εκατομμύρια υποστηρικτές σε όλη την Ευρώπη, δημοσίευσε τη νέα της έκθεση με τίτλο «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο». Η έκθεση αποκαλύπτει ότι, κρίνοντας από την παρούσα κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2010 θα έχει δώσει 75 δισ. ευρώ λιγότερα από ότι είχε υποσχεθεί, απειλώντας την πρόοδο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) του ΟΗΕ. Η προθεσμία για την υλοποίηση των Στόχων είναι το 2015 και εάν τα πράγματα συνεχιστούν με τον ίδιο αργό ρυθμό, κάθε χρόνο θα είναι όλο και πιο δύσκολο για την Ευρώπη να τους επιτύχει. «Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στους φτωχούς ανθρώπους του κόσμου,» δήλωσε ο Justin Kilcullen, Πρόεδρος της CONCORD.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τον Απρίλιο 2008, η Ευρωπαϊκή βοήθεια ελαττώθηκε σημαντικά το 2007, με μειώσεις που φτάνουν το ποσοστό του 10-30% σε ορισμένες χώρες. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ οι περισσότερες δωρήτριες χώρες δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να πραγματοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για αύξηση της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) και εάν θέλουν να το επιτύχουν θα πρέπει να προβούν σε γενναίες αυξήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Η έκθεση της CONCORD δείχνει ότι οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνεχίζουν να «διογκώνουν» την ΕΑΒ υπολογίζοντας στοιχεία που δεν αποτελούν βοήθεια, όπως οι δαπάνες για τους πρόσφυγες και η παραγραφή των χρεών. Η έκθεση δείχνει ότι τα 15 αρχικά κράτη-μέλη της Ε.Ε. παρείχαν κατά μέσο όρο, μόνο το 0.33% του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος (ΑΕΕ) τους ως πραγματική βοήθεια -συνεχίζοντας να χάνουν το στόχο για παροχή του 0.39% του ΑΕΕ.

Ιδιαίτερα άσχημη είναι η εικόνα όσον αφορά στην Ελλάδα της οποίας το ποσοστό της ΕΑΒ παρέμεινε σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη, στο 0,16% του ΑΕΕ της. Προβληματίζει επίσης το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ΕΑΒ κατευθύνεται προς χώρες Μεσαίου Εισοδήματος, κυρίως στα Βαλκάνια και όχι προς τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες και ιδιαίτερα εκείνες της Υπο-Σαχάριας Αφρικής, ενώ και το 2007 συμπεριλήφθηκαν δαπάνες για πρόσφυγες και αλλοδαπούς φοιτητές στον υπολογισμό της ΕΑΒ, γεγονός που διόγκωσε την ελληνική βοήθεια κατά 15%. Η Ελλάδα για το 2006 κατείχε την πρώτη θέση μεταξύ των 15 αρχικών κρατών-μελών της Ε.Ε. σε δεσμευμένη βοήθεια (60,9%) και παρά την επανάληψη της δέσμευσης της κυβέρνησης να πετύχει το στόχο του  0.51% έως το 2010, δεν έχει ακόμα καταρτίσει ετήσιο χρονοδιάγραμμα που θα ορίζει πώς θα το καταφέρει. Τέλος τα επίπεδα διαφάνειας στην ελληνική αναπτυξιακή πολιτική είναι ιδιαίτερα χαμηλά και δεν υπάρχει αξιολόγηση του αντίκτυπου της παρεχόμενης βοήθειας.

Κάθε χρόνος, κατά τον οποίο σημειώνεται αργή πρόοδος, ισοδυναμεί με δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα για τους φτωχούς του κόσμου: «Οι υποσχέσεις που αθετούνται κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Εάν ζεις στη Σενεγάλη, όπου ένα στα οκτώ παιδιά πεθαίνει πριν τα πέμπτα του γενέθλια, η βοήθεια σημαίνει υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κάνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου», επισήμανε ο Moussa Faye, Γενικός Διευθυντής της ActionAid στη Σενεγάλη.

Η έκθεση επίσης τονίζει ότι η Ε.Ε. πρέπει επιτέλους να κάνει ουσιώδη βήματα προς τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ευρωπαϊκής βοήθειας, εξασφαλίζοντας λογοδοσία και διαφάνεια. Η Ε.Ε. έχει ήδη δεσμευτεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, και συγκεκριμένα να αυξήσει την προβλεψιμότητα και τον συντονισμό της βοήθειας, στοχεύοντάς την προς την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών. Ωστόσο οι ΜΚΟ ανησυχούν ότι αυτοί οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται και ότι απαιτούνται πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις.

Το 2008 είναι κρίσιμη χρονιά για την αξιοπιστία των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στο ζήτημα της παροχής βοήθειας. Στο Φόρουμ για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας, που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβρη στην Άκκρα της Γκάνας, η Ε.Ε. θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις δεσμεύσεις που ελήφθησαν το 2005 στο Παρίσι. «Η Ευρώπη έχει ευθύνη να παίξει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη σημαντική συνάντηση, παρέχοντας περισσότερη και καλύτερη βοήθεια», τόνισε ο Marivic Raquiza εκπρόσωπος του GCAP της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ασίας (GCAP-SENCA).

Οι ΜΚΟ, μέλη του CONCORD και του δικτύου Παγκόσμιο Κάλεσμα για Δράση Ενάντια στη Φτώχεια (Global Call to Action Against Poverty - GCAP), καλούν τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να δεσμευθούν για σαφή, μετρήσιμα και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα που θα υποδεικνύουν τις αναγκαίες αυξήσεις στην αναπτυξιακή βοήθεια που θα πρέπει να εξασφαλίζονται σε ετήσια βάση, προκειμένου να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

•·         Ελλάδα: Ασπασία Κάκαρη, Διευθύντρια ANCE, E-mail: akakari ance-hellas.org, τηλ. 210 821 5343, κιν.: 697 659 1985.

•·         Βρυξέλλες: Jasmine Burnley: Aid Watch co-ordinator for CONCORD, E-mail: jasmine.burnley concordeurope.org. Τηλ.: +32 2 743 87 64.