ΣΟΛΩΝ
24.03.09
 

solonrgb.jpg

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ

Ο «Σόλων για την σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό», είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε στη Μάκρη του Νομού Φθιώτιδας, το 1994.

Ο «Σόλων», είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με άξονες δράσεις τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Η εμπειρία που έχει αποκτήσει στο χώρο είναι αρκετά σημαντική καθώς έχει υλοποιήσει μια σειρά από σχέδια δράσης στους συγκεκριμένους τομείς.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι βασικές γραμμές δράσης είναι οι ακόλουθες:

Λειτουργία φιλοζωικού σταθμού με κύρια δράση τη διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων ζώων.

Τηλεοπτικές εκπομπές στο κανάλι "ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας".

Συγγραφή, η μετάφραση και η έκδοση βιβλίων, εκπαιδευτικών πακέτων, φωτογραφικών άλμπουμ, οδηγών, φυλλαδίων κλπ.

Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, παραγωγή μουσικής, οπτικοακουστικά αφιερώματα κλπ).

Υποβολή προτάσεων σε δημόσιους φορείς και στη κοινωνία των πολιτών.

Διοργανώσεις, συνδιοργανώσεις και συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά, πολιτισμικά κ.α. θέματα.

Συμμετοχή σε δίκτυα (όπως στο ΠΑΝελλήνιο Δίκτυο ΟΙΚολογικών Οργανώσεων, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Στερεάς Ελλάδας, Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων).

Συμμετοχή σε κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεργασίες με άλλες ΜΚΟ καθώς και θεσμοθετημένους φορείς προστασίας περιοχών Natura, ή και άλλων περιβαλλοντικών δράσεων.

Διαδικτυακή δράση.

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί, πάνω στους οποίους εθελοντικά δραστηριοποιούνται τα μέλη του «Σόλωνα», βασίστηκαν στη διαπίστωση ότι η πορεία για ένα οικολογικό πολιτισμό, δομημένο πάνω στις ορθές ανθρώπινες σχέσεις και στο πνεύμα της αειφορίας, συνδέεται με πλήθος άλλων ζητημάτων. Τα ζητήματα αυτά απαιτούν παράλληλα την ανάδειξη και την επίλυσή τους. Για να πραγματωθεί η κατανόηση και η επίλυσή τους χρειάζεται Σύνθεση.

Οι σκοποί, που επιλέχθηκαν από τα μέλη του «Σόλωνα», είναι αυτοί που θεωρήθηκαν ως κλειδιά για το βασικό σκοπό που εκφράζεται στην επωνυμία, και ασφαλώς, αυτοί πάνω στους οποίους αναπτύσσεται η εθελοντική δράση. Ο πλουραλισμός τους και το ευρύτατο πεδίο δράσης αυτών των σκοπών ήταν το αρχικό ζητούμενο και αυτό προκύπτει και από τη δράση που έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται συστηματικά, όσο είναι δυνατόν, για τον κάθε σκοπό.

Τελευταία ανανέωση ( 22.10.09 )