Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου

Κοζάνη, 23  Ιουνίου 2009

 

Δελτίο Τύπου

Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου:

Μεγάλη νίκη των καταναλωτών

 

Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009, στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, η κοινή Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με θέμα: «Εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών [COM(2008) 614].

Η Βουλή των Ελλήνων προσκάλεσε το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Γ. Οικονόμου, το Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Ε. Ζερβέα και εκπροσώπους Ενώσεων Καταναλωτών, για να συζητήσουμε την πρόταση.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απέστειλε στη Βουλή, λεπτομερή εισήγηση καθώς και στοιχεία και παραδείγματα καταγγελιών, που δεχόμαστε, από καταναλωτές και τα οποία υποστήριζαν τις απόψεις μας, για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η πρόταση αυτή υποβαθμίζει, σημαντικά, την προστασία των καταναλωτών και σε περίπτωση έγκρισης της, τόσο η ελληνική νομοθεσία όσο και οι νομοθεσίες άλλων κρατών-μελών θα αναγκαστούν να τροποποιηθούν, σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των κεκτημένων δικαιωμάτων μας, σε εθνικό επίπεδο. Δημοσιεύουμε, την πρόταση οδηγίας (http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1087&Itemid=27).

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσωπήθηκε, από την κ. Ε. Κεκελέκη, Γενική Γραμματέα του ΚΕΠΚΑ Θεσσαλονίκης, η οποία ανέλυσε, στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το ιστορικό της πρότασης αυτής (από το 2005) και τα προβλήματα, που θα δημιουργήσει, στους καταναλωτές. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε όλη την εισήγηση (http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1085&Itemid=27).

Τα μέλη των δυο επιτροπών του Ελληνικού Κοινοβουλίου εξέδωσαν ομόφωνη γνώμη, με την οποία καλούν την Κυβέρνηση:

·         Να απορρίψει την Πρόταση Οδηγίας στο Συμβούλιο.

·         Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αναθεώρησης του κοινοτικού κεκτημένου για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και ενοποίησης των εν ισχύει Οδηγιών, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών, ιδίως στα πλαίσια των νέων μορφών συναλλαγών που η τεχνολογία κατέστησε εφικτές και διαδεδομένες.

·         Να επιδιώξει η ανωτέρω αναφερόμενη αναθεώρηση να υλοποιηθεί με τη μορφή Οδηγίας ελάχιστης εναρμόνισης ώστε τα Κράτη-Μέλη να έχουν τη δυνατότητα επιβολής αυστηρότερων όρων για την προστασία των δικαιωμάτων της εθνικής τους νομοθεσίας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση εδώ (http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1086&Itemid=27). Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Ι. Οικονόμου, δεσμεύτηκε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, θα απορρίψει την πρόταση Οδηγίας, στο Συμβούλιο και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συμμαχίες, για την έγκριση της απόρριψης της πρότασης, από το Συμβούλιο.

Η Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος της συνεδρίασης των δυο επιτροπών, κ. Έλσα Παπαδημητρίου, δεσμεύτηκε ότι θα ενημερώσει τους προέδρους των Κοινοβουλίων των 27 χωρών-μελών και θα ζητήσει να απορρίψουν και τα υπόλοιπα κοινοβούλια την πρόταση.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που συμμετείχαν, στη συνεδρίαση, και κυρίως την κ. Ε. Παπαδημητρίου, τους εισηγητές των κομμάτων, κ. Μανούσο Βολουδάκη (Ν.Δ.), κ. Μαρία Δαμανάκη (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), κ. Κ. Αλυσανδράκη (Κ.Κ.Ε.), κ. Α. Φιλίνη (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) και κ. Κ. Αϊβαλιώτη (Λ.Α.Ο.Σ.), τον κ. Ι. Οικονόμου και τον κ. Ε. Ζερβέα, για την υποστήριξη τους, στις απόψεις και τους προβληματισμούς των καταναλωτών. Όλοι στάθηκαν αρωγοί, στην προσπάθειά μας, να διασφαλίσουμε την πραγματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.