Καινοτόμα Κτίρια για την Εξοικονόμηση Νερού

Σε ένα νέο και εξαιρετικά ενδιαφέρον Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, του οποίου η υλοποίηση μόλις ξεκίνησε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράμματος «MED 2007-2013», συμμετέχει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.  

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «INSMED Καινοτομία στην οικο-σύλληψη στη Μεσόγειο» το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2011. Επικεφαλής του έργου είναι το Επιμελητήριο Μασσαλίας (Γαλλία), ενώ συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια της Καταλονίας (Ισπανία) και του Algarve (Πορτογαλία) καθώς και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Πορτογαλία).

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα διευκολύνει τη διάδοση μιας νέας αποτελεσματικής στρατηγικής διαχείρισης νερού στον αστικό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα, όπως η αρχιτεκτονική διαμόρφωση των κτηρίων που θα επιτρέπει την αποτελεσματική συλλογή, αποθήκευση και χρήση των υδάτων σε εποχές λειψυδρίας. Αυτή η νέα γενιά κτηρίων τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα αυτή, θα λειτουργούν σαν «κάκτοι» αποθηκεύοντας το νερό των βροχοπτώσεων και χρησιμοποιώντας το σε περίοδο ξηρασίας.

Πρόκειται για μια δυναμική οίκο-αντίληψη κτηρίων και υλικών που θα επιτρέπουν την ταυτόχρονη αποθήκευση και διαχείριση του νερού με έξυπνο τρόπο. Οι τεχνικές και καινοτόμοι λύσεις που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε άλλες περιοχές και θα καταγραφούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα δώσουν σε πρώτη φάση τη δυνατότητα πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων προσδοκώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τον οικιστικό τους ιστό μέσω της μείωσης της κατανάλωσης πολύτιμων φυσικών πόρων, όπως το νερό.

Πρόκειται για έναν καινοτόμο μηχανισμό στήριξης που φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ικανοτήτων τους στη μεσογειακή ζώνη, στην ενίσχυση της οικο-σύλληψης και στη δημιουργία επιχειρήσεων βιο-κλιματικού τύπου.

Στις χώρες της βόρειας Ευρώπης το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό και οι τεχνολογικές διαδικασίες αντιμετώπισής του εξελίσσονται έντονα. Αυτό δεν ισχύει στις περιοχές της νότιας Ευρώπης, όπως η Μεσσηνία, όπου η συνειδητοποίηση της οικολογικής κρίσης εξαπλώνεται ωστόσο ολοένα και περισσότερο, γεγονός που επιβάλλει τη λήψη μέτρων αντιμετώπισής της από τους πολιτικούς και οικονομικούς φορείς.

(Από την εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 28/08/2009)