Προς ένα Πλαίσιο για τις Κλιματικές Υπηρεσίες

Άρχισαν την 1η Σεπτεμβρίου στη Γενεύη οι τετραήμερες εργασίες της 3ης Παγκόσμιας Διάσκεψης, που γίνεται  για το Κλίμα (World Climate Conference-3, WCC-3) , με ευρεία συμμετοχή των οργάνων και εξειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών και περιφερειακών Οργανισμών.

Τη Διάσκεψη οργανώνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ), τελεί υπό την αιγίδα της Ελβετικής κυβέρνησης και θεωρείται πολύ σημαντική εκδήλωση, διότι καθόσον το κλίμα αλλάζει, όλα τα κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα για την ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και πληροφορίες ώστε να μπορέσουν οι κοινωνίες τους να αντιμετωπίσουν τις παρούσες και μελλοντικές αλλαγές στον πλανήτη, μέσω ουσιαστικών μέτρων προσαρμογής.

Η Διάσκεψη αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Kιότο, οι οποίες θα κορυφωθούν στην Παγκόσμια Διάσκεψη της Κοπεγχάγης τον Δεκέμβριο 2009.

Στη διάρκεια των εργασιών της θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε αυτούς που παράγουν  πληροφορίες, γύρω από το κλίμα και υπηρεσίες, και σε αυτούς που τις χρειάζονται και θα συζητηθούν τρόποι με τους οποίους κυβερνήσεις, τοπικές, περιφερειακές αρχές και κοινωνίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κλιματικές προβλέψεις για να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή.

Επιπλέον ο WΜΟ και οι συνδιοργανωτές οργανισμοί θα προτείνουν τη σύσταση ενός νέου Παγκόσμιου Πλαισίου για τις Κλιματικές Υπηρεσίες (Global Framework for Climate  Services, GFCS), με σκοπό την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση του κινδύνου, μέσω της ένταξης της επιστημονικής πληροφορίας για το κλίμα και την κλιματική πρόβλεψη σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού.

Πηγή: Energia.gr, 02/09/09