Κερδοφόρες οι εταιρείες ανακύκλωσης

Ο κύκλος εργασιών σε 39 εταιρείες αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ

Κερδοφόρες αποδεικνύονται οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα συστήματα εναλλακτικής επεξεργασίας των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.

Φέτος ο κύκλος εργασιών σε 39 εταιρείες αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 10,8% σε σχέση με πέρυσι.

Το 2008 τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών αυξήθηκαν από 12 σε 18 και δημιουργήθηκε εργοστάσιο ανακύκλωσης γυαλιού.

Επίσης υπερδιπλαστιάστηκε η ανακύκλωση των οχημάτων πέρσι σε σχέση με το 2007.

Πηγή:www.skai.gr/articles/news/environment/Κερδοφόρεςοιεταιρείεςανακύκλωσης/, Ημ. Δημ.: 13/10/2009