Παράδειγμα Άσκησης

Με βάση τα 5W του Ed. Schuman καταγράψτε τις παραλήψεις που υπάρχουν στα παρακάτω κείμενα.

 

Παράδειγμα

keimenaki.jpg