ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ"

 

 • Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Καταρτίζουμε σχέδια οργάνωσης, επικοινωνίας και εκσυγχρονισμού της επιχείρησης.
 • Διαθέτουμε ομάδα διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου (Digital Content Group) & ανάπτυξης ιστοσελίδων (web-development).
 • Οργανώνουμε σεμινάρια ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

 

- Εμπειρία στο χώρο από το 1997. - Εκπόνηση μελετών για Δήμους, Νομαρχίες,   Επιχειρήσεις, ΜΚΟ. - Μελέτη & υλοποίηση έργου. - Συνέπεια, αποτελεσματικότητα,, προσιτές τιμές.    

 

Περίληψη Προγράμματος για ΜμΕ με €1,05 δις
 • Ποσοστό επιχορήγησης: 55% για Αττική και Θεσσαλονίκη, και 65% για τις υπόλοιπες περιφέρειες.
 
 • Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων:
- Για τη Μεταποίηση (€250 εκ.): από €50.000 έως €300.000 - Για τον Τουρισμό (€250 εκ.): από €30.000 έως €250.000 - Για το Εμπόριο (€250 εκ.): από €20.000 έως €200.000 - Για τις Υπηρεσίες (€250): από €20.000 έως €200.000 - Επιχειρήσεις franchise €50 εκ.  
 • Προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων:

- Να έχουν τουλάχιστον δυο κλεισμένες οικονομικές χρήσεις.

 - Να απασχολούν από 0 έως 50 άτομα. - Να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία από €50.000 έως €10.000.000, για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση». - Να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία από €30.000 έως €10.000.000, για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός». - Να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία από €30.000 έως €10.000.000, για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

 

 • Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο 20%.

 

 • Νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων:

   18 Δεκεμβρίου 2009.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

 • Κατασκευή ιστοσελίδας (web site & web development) για την επιχείρηση, με δυνατότητα δημιουργίας profile και ψηφιακού περιεχομένου.
 • Καταχώρηση προβολής της επιχείρησης σε έξι (6) ιστοσελίδες πολιτιστικού, οικολογικού και επιστημονικού περιεχομένου:

- www.edo-mko.gr           - www.oikosocial.gr 

- www.erymanthos.org    - www.oikoenergeia.gr 

- www.erymanthos.eu     - www.pelopsbooks.gr    
 • Αξιοποίηση της διαφήμισης ως χορηγίας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και ενδυνάμωση του κοινωνικού status της επιχείρησης 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας:  Τηλ. Τηλ/FAX:210 8813760, 210 8813761

3ης Σεπτεμβρίου 69, 2ος όροφος

e-mails: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε , Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε