ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

seminarioeke.jpgΤο Συντονιστικό Κέντρο Μ.Κ.Ο. (www.edo-mko.gr) σας ενημερώνει ότι το σεμινάριο που διοργάνωσε την Τετάρτη (16/12/09) με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Οργάνωση Πακέτων Χορηγίας για Μ.Κ.Ο», ολοκληρώθηκε με επιτυχία στον χώρο της ΜΚΟ Ecovision-net (Παπαδά 1-3, Ν. Ψυχικό).

Παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, τεκμηριωμένα στοιχεία και παραδείγματα εξόχως ενδιαφέροντα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την "Εταιρική Ταυτότητα" των Μ.Κ.Ο. και βεβαίως τη σύνταξη χορηγικής πρότασης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τζανέτος Αντύπας, κεντρικός ομιλητής και πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. Praksis, μας παρουσίασε με διαδραστικό και ευχάριστο τρόπο τις ακόλουθες θεματικές:

 • Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) στην Ελλάδα πριν και μετά το 2004, έως και σήμερα
 • Η Ε.Κ.Ε. απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον, αλλά και προς τους εργαζόμενους σε μια εταιρεία.
 • Στόχοι εταιρειών όσον αφορά την Ε.Κ.Ε.
 • Στόχοι Μ.Κ.Ο. για τις χορηγικές τους προτάσεις
 • Ιδιωτικός, δημόσιος τομέας και είδη χορηγιών για προσαρμοσμένη σύνταξη χορηγικού φακέλου
 • Έξυπνες συμβουλές για σύνταξη αποτελεσματικής χορηγικής πρότασης
 • Προσδιορισμός ξεκάθαρης και χαρακτηριστικής εταιρικής ταυτότητας
 • Έρευνα αγοράς και αναζήτηση χορηγών με κοινούς στόχους
 • Επικοινωνιακή πολιτική για αίτηση χορηγίας
 • Συνέργια εταιριών & ΜΚΟ, σύνθεση τοπικών χορηγών
 • Τυπικές διαδικασίες αποδοχής χορηγίας,
 • Αξιοποίηση του περιβάλλοντος και των ομάδων-στόχων.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης για τη δυνατότητα να  δημιουργήσουν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ των 28 και 32 δευτερολέπτων, τα οποία αφού έχουν πάρει την άδεια του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/get-index) θα "παίζουν" στα κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας.

Τονίστηκαν τα αντισταθμιστικά οφέλη που περιμένουν οι εταιρείες και δόθηκαν δεκάδες συμβουλές προς "ναυτιλλόμενους" (λ.χ. "Ο χορηγός είναι προτιμότερο να μην ταυτίζεται με την ΜΚΟ, να μην είναι πάγιος", "η πρόταση για χορηγία να είναι το πολύ 4 σελίδων", "η συνοδευτική επιστολή να επαναλαμβάνει το νούμερο που ζητάμε", "δεν κάνουμε παρουσίαση του φορέας μας στη χορηγική πρόταση, αλλά κατά την επικοινωνία που προηγείται της υποβολής").

Οι παρευρισκόμενοι σχημάτισαν μια βασική ιδέα για τη δύναμη της εταιρικής εικόνας, του λογότυπου και τη σημασία της καλής έρευνας αγοράς.

Ευχαριστούμε όλους όσοι μας τίμησαν με την συμμετοχή τους και επιφυλασσόμαστε για τη διοργάνωση νέων σεμιναρίων, ποικίλων θεματικών με τη συμμετοχή και άλλων αξιόλογων ομιλητών.