Επισημάνσεις για το θεσμικό έλλειμμα

1.     Υπάρχει θεσμικό έλλειμμα στη χώρα μας για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με το κράτος, και πού εντοπίζεται αυτό το έλλειμμα;

 Κατά την γνώμη μου υπάρχει παντελής έλλειψη θεσμικού πλαισίου, οι οργανώσεις δρουν άναρχα και αποσπασματικά, πολλές δε με μορφή πελατειακής ή προνομιακής σχέσεως με το κράτος. Η αξιολόγηση των οργανώσεων είναι ανύπαρκτη με αποτέλεσμα οι πόροι να μην αξιοποιούνται επαρκώς.

 

2.     Ποιες  οι προτάσεις για να αντιμετωπιστούν τα θεσμικά ελλείμματα σε σχέση με το κράτος;

 

Υπάρχει μία διαφορετική ανά υπουργείο ή τομέα δράσης, πρακτική. Το κάθε υπουργείο έχει θεσπίσει ένα υποτυπώδες μητρώο, αναχρονιστικό και περιορισμένο. Το ίδιο ισχύει με τα ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα. Οι ΜΚΟ αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι του οικονομικού γίγνεσθαι, ο περίφημος τρίτος τομέας ο οποίος πρέπει και αυτός να υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες που θα θεσπισθούν.

 

3.     Εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία για τις Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα; Ποιες παραλήψεις έχετε εντοπίσει;

 O τρόπος και το ύψος της χρηματοδότησης δεν είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία.

 

4.     Τι πρέπει να γίνει σχετικά με τα μητρώα των Υπουργείων σε σχέση με τις Μ.Κ.Ο.;

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην επικαιροποίηση των μητρώων. Υπάρχουν εγγεγραμμένες ΜΚΟ που έχουν παύσει να υφίστανται, άλλες των οποίων τα στοιχεία είναι εντελώς λανθασμένα και γενικώς τα μητρώα είναι μία απαραίτητη παράμετρος, αλλά η οποία ως έχει δεν εξυπηρετεί κανέναν. Υπάρχουν ΜΚΟ που πρέπει να εγγραφούν σε 2 και 3 μητρώα, ενώ θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένας κεντρικός φορέας διαχειρίσεως όλων των θεμάτων που αφορούν τις ΜΚΟ

 

5.     Κατά την άποψη σας είναι αναγκαίο η τριτοβάθμια δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα όπως συμβαίνει στην Ευρώπη ή πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο κατακερματισμός που υπάρχει σήμερα;

 Υπάρχει κατακερματισμός ανθρώπινου δυναμικού, σπατάληση πόρων και γενικώς λείπει ένας σχεδιασμός δράσεων τις οποίες έχει ανάγκη η κοινωνία.

 

6.     Ποια είναι η θέση σας για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και το ζήτημα της ίδρυσης «Ηθικής Τράπεζας» στην Ελλάδα όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την στήριξη του εθελοντισμού και του μη κερδοσκοπικού τομέα;

 Είμαι υπέρ, αρκεί να ενταχθεί σε κανόνες.

 

7.     Χρειάζεται κάποια δομή στήριξης και ενημέρωσης όλων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή αυτό υπονομεύει σε κάτι την αυτονομία τους;

 Η δομή στήριξης όπως το λέει και η λέξη παρέχει στήριξη και δεν επιβάλλει. Την δομή στήριξης θα την αξιοποιήσουν μικρότερες οργανώσεις με αποτέλεσμα να υλοποιούν αποτελεσματικότερα και συντονισμένα.

 

Νικόλαος Α. Κανελλόπουλος

Μέλος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος.