Το θεσμικό έλλειμμα  των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

ενώπιον της κρίσης...και πώς το αντιμετωπίζουμε

Τα βασικά θέματα της συνδιάσκεψης των δικτύων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου με την συμμετοχή πάνω από 20 δευτεροβάθμιων οργανώσεων είναι δύο. Το πρώτο έχει να κάνει με τα θεσμικά ζητήματα του εθελοντισμού στη χώρα μας και, το δεύτερο, με την ανάπτυξη της οριζόντιας συνεργασίας των Μ.Κ.Ο. με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για το περιβάλλον και την κοινωνική οικονομία. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και τα δύο θέματα.

Το μήνυμα της συνδιάσκεψης

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια απειλή περιβαλλοντικής υποβάθμισης, διογκούμενης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους αδύναμους κρίκους της αλυσίδας. Την απειλή αυτή δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν από μόνες τους οι κοινωνικές και οικονομικές ελίτ που μονοπωλούν το σύστημα εξουσίας.

Τώρα βλέπουμε όλοι ότι δεν αρκεί μόνον η οργάνωση του κράτους και η συντεχνιακή οργάνωση της  κοινωνίας. Το φάσμα της  απειλούμενης χρεοκοπίας των οικονομιών είναι δικό τους προϊόν ,καθώς και της επιστήμης της κερδοσκοπίας που κυριαρχεί στην αγορά. Χρειάζεται και μια νέα επιστήμη για τη καταπολέμηση της φτώχιας.

Η συντεχνιακή κοινωνική οργάνωση του συστήματος που κυριαρχεί μέχρι σήμερα δεν αφήνει  περιθώρια ανάταξης της κοινωνίας. Έτσι, ο εθελοντισμός ως περίσσευμα συνείδησης και ψυχής μπορεί να τροφοδοτήσει μια άλλη πιο δημιουργική οργάνωση της κοινωνίας. Αυτή τη νέα σχέση  πραγμάτων επιδιώκουμε.

Ο εθελοντισμός μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο της κρίσης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού αλλά και ως συντελεστής συγκρότησης κοινωνικού κεφαλαίου για τους θεσμούς αλληλεγγύης και το περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο ως κινητήρια δύναμη της πράσινης ανάπτυξης.

Ο εθελοντισμός ως κίνημα συμμετοχής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το περιβάλλον και την κοινωνική οικονομία ενεργοποιεί κοινωνικές δυνάμεις που μένουν αναξιοποίητες, ανενεργές.

Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση γιατί υπάρχει ο αυθόρμητος εθελοντισμός της κοινωνικής ευαισθησίας και οργανωμένος εθελοντισμός της κοινωνικής οικονομίας για τον οποίο πρέπει να υπάρχουν κανόνες και δεσμεύσεις από την πολιτεία αλλά και από τις ίδιες τις οργανώσεις.

Στην οικονομία σήμερα αντιμετωπίζουμε μια επιστήμη στην υπηρεσία του casino οικονομίας και όχι στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αντιμετωπίζουμε μια υπερκαταναλωτική κουλτούρα στο βάρος του περιβάλλοντος και των επόμενων γενεών.

Ποιοι επωφελήθηκαν από αυτή τη «λεηλασία του μέλλοντος» της οικονομίας είναι γνωστό. Κρατικοί αξιωματούχοι στις κρατικές προμήθειες, διευθυντικά στρώματα, τραπεζικές ελίτ και διάφορες συντεχνίες προνομιούχων από αυτά τα δύο συστήματα που λειτουργούσαν σχεδόν ανεξέλεγκτα στην αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία.

Είναι πλάνη συνήθως όταν μιλάμε για διαφθορά και όχι για το σύστημα με τα διευθυντικά στρώματα που εκτρέφουν τη διαφθορά σε όλες τις προεκτάσεις.

Υπάρχει πλέον επιστημονική τεκμηρίωση ότι ο δείκτης ανάπτυξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών έχει άμεση σχέση με την κοινωνική οικονομία και αυτός ο δείκτης με τη σειρά του έχει σχέση με την ανθεκτικότητα της οικονομίας και την αντιμετώπιση της κρίσης.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη λεηλασία του μέλλοντος τέλος.

 Κι αυτό μόνον από την συντεταγμένη κοινωνία των πολιτών μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αλλά κυρίως από το κίνημα, η ενότητα και η οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Η ενίσχυση του από τον τρίτο τομέα που συγκροτεί το νέο κοινωνικό κεφάλαιο με ανθρώπινες οικουμενικές αξίες, δίνοντας λύση μέσα από την κοινωνική οικονομία στην αντιμετώπιση της φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το μήνυμα είναι συμμετοχική δημοκρατία  και πράσινη ανάπτυξη για όλους.

Θα πρέπει να αναγκαστεί να αποδεχθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι οι οργανώσεις με ανθρωπιστική, πολιτιστική και περιβαλλοντική δράση δεν είναι μόνον οι 30 που μονοπωλούν τη δημόσια διαβούλευση, αλλά πάνω από 7500 ενεργές σε όλη την Ελλάδα που έχουν αποκλειστεί  τη δημόσια διαβούλευση.

Αυτές οι αποκλεισμένες από την διαβούλευση συλλογικές οργανώσεις όμως, με εκατοντάδες χιλιάδες ενεργούς πολίτες είναι το κοινωνικό κεφάλαιο που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά με τις αξίες του εθελοντισμού στην ανόρθωση της χώρας, Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα είναι η κοινωνική βάση για την συμμετοχική Δημοκρατία που καλούνται να μπουν στο προσκήνιο.

 

Το άθροισμα και η συντεταγμένη κοινωνία των πολιτών.

Τα πραγματικά δεδομένα που έχουμε σήμερα στη χώρα μας είμαι ένα μεγάλο άθροισμα οργανώσεων που λειτουργούν σ' όλους τους τομείς αναφορά του εθελοντισμού, περιβάλλον θεσμούς αλληλεγγύης, πολιτισμού και δια βίου μάθησης με αναγνωρισμένα θετικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα όμως αυτά υπολείπονται των αυξανόμενων αναγκών της κοινωνίας σε θεσμούς αλληλεγγύης.

Το μεγάλο θεσμικό κενό που υπάρχει, τόσο στις σχέσεις μεταξύ αυτών των οργανώσεων  με το κράτος που αποβαίνει εις βάρος της αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, όσο  στις μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας των οργανώσεων της Κ. Τ. Π.  είναι χαρακτηριστικό.

Το έλλειμμα αυτό επεκτείνεται και στην κατάρτιση στελεχών που διαχειρίζονται τον εθελοντισμό και στα κίνητρα  για τον μη κερδοσκοπικό τομέα της οικονομίας.

Υπάρχει επίσης έλλειμμα αυθεντικής εκπροσώπησης των οργανώσεων της Κ. Τ. Π. τόσο προς το κράτος όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλλειμμα δημοκρατία δηλ. σε δευτεροβάθμιο επίπεδο οργάνωσης της Κ. Τ. Π.

Αυτά τα ελλείμματα προφανώς είναι μια ακόμη ένδειξη της αιτίας των άλλων μεγάλων οικονομικών ελλειμμάτων που αντιμετωπίζουμε ως χώρα αφού είναι αποδεδειγμένο ότι εκεί που υπάρχει έλλειμμα υπάρχει και μεγαλύτερη κρίση, αντίθετα εκεί που συναντάμε υψηλό επίπεδο οργάνωσης της Κ. Τ. Π. υπάρχουν και μικρότερα προβλήματα σε σχέση με  την οικονομική κρίση.

Η συνδιάσκεψη έχει στόχο να θέσει ακριβώς αυτό το θέμα και να προτείνει οργανωτικές λύσεις προς τους κυβερνητικούς φορείς και τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τις οποίες αντιμετωπίζονται μακροχρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες.

Οργανωτικές λύσεις δια μέσου της οριζόντιας συνεργασίας των δικτύων με την τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε συντεταγμένα οι κοινωνικές δυνάμεις του εθελοντισμού και της μη κερδοσκοπικής οικονομίας να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και με την συμμετοχή τους να συμβάλλουν από την άλλη πλευρά στην αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων που μένουν ανενεργοί στην κοινωνική οικονομία.

Αλλά δεν απευθυνόμαστε μόνον προς το κράτος, απευθυνόμαστε στις ίδιες τις οργανώσεις της Κ.Τ.Π. και τις καλούμε να αυτοοργανωθούν σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Σκοπός της αυτό-οργάνωσης του εθελοντισμού είναι όλοι εμείς που ενδιαφερόμαστε για τις καλές πρακτικές για το περιβάλλον και την κοινωνική αλληλεγγύη να δημιουργήσουμε σταγόνα-σταγόνα μια δεξαμενή κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνικής δύναμης που θα αλλάξει σε βάθος τα πράγματα που μας ενοχλούν  στην καθημερινή ζωή και να υπηρετήσει ένα κοινωνικό όραμα συλλογικής δημιουργίας.

Η σημερινή συνδιάσκεψη είναι μια ευκαιρία "για να μιλήσουν και να ακουστούν όλοι" για να ξεκινήσει μια συντεταγμένη πορεία και να καταλήξει σε ένα συνέδριο θέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό θα αναδειχθούν οι προτάσεις των οργανώσεων προς την πολιτεία αλλά και καλές πιλοτικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την οριζόντια συνεργασία.

Για να αντιμετωπίσουμε την εν γένει  μεγάλη υστέρηση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.

Μια υστέρηση η οποία η οποία αντανακλά ως δείκτης στην κοινωνική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Αυτό το δείκτη μπορούμε να τον αλλάξουμε με ορίζοντα δεκαετίας.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως όταν βάζαμε ως πρωταρχικό στόχο να μπούμε στη ΟΝΕ θα `έπρεπε να βάζουμε ταυτόχρονα στόχο να πιάσουμε το μέσο όρο κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη.

¨Έτσι σήμερα δεν θα είχαμε υποστεί αυτή την καθίζηση ως χώρα.

Έχουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε από τη μια μεριά τα κακώς κείμενα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που διαπλέκεται με μια ελίτ προνομιούχων Μ.Κ.Ο. τον κατακερματισμό και το έλλειμμα γνήσιας εκπροσώπησης και, από την άλλη , υπάρχουν ορισμένες καλές πρακτικές που οφείλουμε να αναδείξουμε μέσα από αυτή την συνδιάσκεψη.

Θα πρέπει να αναδείξουμε το θεσμικό έλλειμμα σε σχέση με την κοινοτική νομοθεσία στο επίπεδο εκπροσώπησης αλλά και στην διαχείριση των κοινοτικών πόρων σε ότι αφορά στις Μ.Κ.Ο. καθώς είναι διαπιστωμένο πλέον ότι ένα μέρος των πόρων του Ε.Κ.Τ. που προορίζονται για τις Μ.Κ.Ο. της έπαιρνε το κράτος για να καλύψει άλλες ανάγκες.

Γνωρίζουμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) υιοθετήθηκε μια αποκεντρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς επίσης και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία πολιτών, θα συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, μέσω διαφόρων μορφών εταιρικότητας. Η συμμετοχή σε ΜΚΟ, επίσης, ενδυναμώνει τις κοινωνικές σχέσεις και προωθεί την κοινωνική αλληλεγγύη, ενώ συντελεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στη διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης. Η ανάδειξη των ΜΚΟ, ως φορέων που μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση, μπορεί να συμβάλλει στη χώρα μας στην ανάδειξη του τρίτου τομέα της οικονομίας (κοινωνικής οικονομίας) ως μιας εναλλακτικής αγοράς, ικανής να απορροφήσει έναν αριθμό ανέργων, διευρύνοντας έτσι τον χώρο άντλησης θέσεων εργασίας.

Ο τρίτος τομέας της οικονομίας μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της απασχόλησης με άμεση ή έμμεση δημιουργία απασχόλησης, με βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Σύμφωνα με την παραπάνω συνθήκη υπάρχει σχετικό όργανο εκπροσώπησης των Μ.Κ.Ο. στην ΕΕ που το Ελληνικό της τμήμα  λέγεται ΕΟΚΕ Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση της ΕΟΚΕ αγνοεί την εκπροσώπηση των Μ.Κ.Ο.

  • Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1957 και παρέχει έγκυρες συμβουλές στα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα της ΕΕ (την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).
  • Η ελληνική Ο.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή σε τρεις Ομάδες, μία των εργοδοτών - επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων - στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, και μία των λοιπών κατηγοριών στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι καταναλωτές.
  • Αντί  για τις ελληνικές κοινωνικές και οικολογικές ΜΚΟ, εδώ βλέπουμε ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στην Επιτροπή τοπική αυτοδιοίκηση, μια μορφή κρατικής εξουσίας.
  • Αυτή η παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας από τις ελληνικές αρχές πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα

 

Σε ότι αφορά στο θέμα του συντονιστικού ρόλου του κρατικού οργανισμού «έργο πολιτών» θα διαβάσω ένα κομμάτι της επιστολής του κ. Γράψα μέλους της Ε.Γ. του ΠΑΝΔΟΙΚΟ ο οποίος επισημαίνει σχετικά με την σημερινή συνδιάσκεψη:

«Αρνούμεθα τη μόνη διαδικασία που συγκεντρώνει τη δυναμική να αλλάξει τα αρνητικά δεδομένα της περιθωριακής παρουσίας των μεμονωμένων οργανώσεων και δικτύων στη χώρα μας με πρόσχημα ότι η συνάντηση αυτή γίνεται με την οργανωτική υποστήριξη ενός κρατικού οργανισμού. 

Προτιμούμε έτσι να προσπαθούμε να ταυτιστούμε με διάφορες οικολογικές ‘ελίτ' που λειτουργούν ως φέουδα και ως κλειστές οργανώσεις για την ανοικτή κοινωνία των πολιτών!.

Προτιμούμε δηλαδή να αντιμετωπίζουμε την καθολικότητα των ζητημάτων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που απαιτούν αν μη τι άλλο τη συμμετοχή όλης της κοινωνίας μέσα από μια φεουδαρχική μεσαιωνική αντίληψη.

Παράλληλα προσποιούμαστε τους ‘προοδευτικούς-αντιστασιακούς-αριστεριστές' έναντι του κράτους, χωρίς να περνάει καν από το μυαλό μας ότι το κράτος τουλάχιστον διατηρεί μια στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία και τα πρόσωπα κάθε 4 έτη μπορούν να αλλάζουν.  Ότι το κράτος εν δυνάμει είμαστε ΕΜΕΙΣ.

 Σε αρκετές ‘ελίτ' περιβαλλοντικών οργανώσεων έχουμε φεουδαρχικό ιδιοκτησιακό καθεστώς το οποίο βιώνουμε στο πετσί μας, με τα ίδια πρόσωπα και την αυλή τους να ηγεμονεύουν με θράσος έναντι των ενεργών πολιτών και για δεκαετίες στο χώρο, ο καθένας στο δικό του απομονωμένο φέουδο προσφέροντας επικοινωνιακές ‘ασπιρίνες', ανώδυνες επιστολές στα υπουργεία και οδηγίες για το ποιους, πρέπει να ψηφίσουμε στις εκλογές από τις οποίες αποκλείουμε βέβαια αυτούς που αμφισβητούν τις μικροπρεπείς τακτικές μας!!!.

Έτσι εξηγείται ο φόβος και ο τρόμος που έχει καταλάβει μερικούς μπροστά στην προοπτική της γνήσιας ελεύθερης και δημοκρατικής αντιπροσώπευσης της κοινωνίας των πολιτών. Φόβος και τρόμος που είναι φανερότατος από τα αντανακλαστικά μας και τα ευτελή προσχήματα για τη μη συμμετοχή μας σε οτιδήποτε ανοικτό και ευδιάκριτο.

Από πολλές πλευρές σήμερα στο χώρο των Μ.Κ.Ο. σημειώνεται και ανάλογη χειραφέτηση για την γνήσια αντιπροσώπευση.

 

Το ζήτημα της αντιπροσώπευσης

Είναι επείγουσα η ανάγκη της θεσμικής αναδιάρθρωσης των οργανώσεων της ΚτΠ με πρώτο στόχο την τριτοβάθμια οργάνωση και γνήσια  αντιπροσώπευση στην διακυβέρνηση.

Είναι επείγουσα ανάγκη να απελευθερωθεί ο χώρος των οργανώσεων της ΚτΠ από το πελατειακό σύστημα και την αδιαφάνεια που επικρατεί από το «βαθύ κράτος» και «βαθύ κομματισμό» που θέλει τις οργανώσεις απλό εξάρτημα του συστήματος και ενταγμένο στη διαφθορά.

Είναι καιρός να περάσουμε από την ηθικοπλαστική πλευρά του εθελοντισμού στην συντεταγμένη θεσμική συγκρότηση που σχετίζεται με την κοινωνική οικονομία. Στην σύνθεση του παραδοσιακού με τις νέες τάσεις της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.

 

Είναι ευθύνη του κράτους αλλά και ευθύνη των ίδιων των οργανώσεων της ΚτΠ να αυτοοργανωθούν σε τριτοβάθμιο επίπεδο

·         Δεν οφελείται κανένας από την προσχηματική διαβούλευση που παρατηρείται στις περισσότερες των περιπτώσεων και προπαντός δεν πρόκειται να καλυφθεί έτσι το θεσμικό έλλειμμα της χώρας

 

·         Δεν μπορεί να κυριαρχείται η πολιτική της κυβέρνησης από ορισμένες ελίτ και λόμπι αγνοώντας όλοι την κοινωνική βάση και τους πολλούς που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τα δεδομένα για το περιβάλλον και την κοινωνική οικονομία

 

·         Πρέπει να σταματήσει τώρα η υφαρπαγή των πόρων της ΕΕ που προορίζονται για τον μη κερδοσκοπικό τομέα από το Ελληνικό κράτος και να ενισχυθούν με διαφανείς διαδικασίες οι οργανώσεις της ΚτΠ.

 

Δεν μπορούν ορισμένες προσχηματικές ΜΚΟ να αμαυρώνουν το σύνολο της λειτουργίας των οργανώσεων και οι υπόλοιπες να αφήνονται στην άγνοια και την περιφρόνηση

Σκοπός της συνδιάσκεψης, είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συνεργασίας των εμπλεκόμενων οργανισμών και δικτύων για την θεσμική ανάπτυξη του χώρου την κοινωνική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη .

Ειδικότερα σε σχέση με την της οριζόντια συνεργασία στο επίπεδο της τοπικής Αυτοδιοίκησης θα τεθούν ζητήματα του αστικού περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης για όλους  .

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι ο εθελοντισμός αποτελεί κοινωνικό κεφάλαιο και ουσιαστικό πόρο κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και κινητήρια δύναμη για την πράσινη ανάπτυξη, η συνδιάσκεψη αυτή στοχεύει να δώσει άμεσα αποτελέσματα σύνθεσης θέσεων και προτάσεων. Με στόχο πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην τοπική Αυτοδιοίκηση για τον εμπλουτισμό των τοπικών επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων.

Άλλα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την συνδιάσκεψη είναι ο συντονισμός και προγραμματική συμφωνία για ν' αξιοποιηθούν με εποικοδομητικό τρόπο τα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών από τους αρμόδιους κρατικούς οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Προώθηση του μνημονίου συνεργασίας το οποίο έχει υπογραφεί ήδη από αρκετούς Δήμους στο επίπεδο της ΤΕΔΚΝΑ Αττικής και ΚΕΔΚΕ για ν' αποτελέσει οδηγό ανάπτυξης συνεργασιών.

Ανάδειξη εφαρμοσμένων πρωτοβουλιών οριζόντιας συνεργασίας για το περιβάλλον και τον εθελοντισμό σε πανελλήνια κλίμακα.

Κάλυψη του κενού της χώρας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα θεσμικής συγκρότησης και λειτουργίας του τρίτου τομέα.

Και τέλος συμβολή μέσα από συγκροτημένη και γνήσια αντιπροσωπευτική διαβούλευση  στην Αυτοδιοικητική  μεταρρύθμιση.

 

Βασίλης Τακτικός

Η συνδιάσκεψη με ΘΕΜΑ: Περιβάλλον & Κοινωνία Πολιτών, εν όψει του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Λευκαδίτη», Πτολεμαίων 1, στην Αθήνα, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα προσέλευσης 17.00,