Επιχορηγούμενα Προγράμματα
09.07.10

Επιχορηγούμενα Προγράμματα για επιχειρήσεις των τριών κλάδων (μεταποίηση, εμπόριο & υπηρεσίες) για ψηφιακό περιεχόμενο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, διαφήμιση, Internet, κτλ 

Το Υπουργείο Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκληση 2007-2013” αναμένεται να προκηρύξει τον Ιούλιο 3 προγράμματατα οποία αφορούν όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, ηλεκτρονικές πωλήσεις, ηλεκτρονικές εφημερίδες & περιοδικά, εξ αποστάσεως μάθηση, κτίση λογισμικών για διαχείριση πελατών και ψηφιακή προβολή και διαφήμιση.

Τα προγράμματα επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου 60% και το υπόλοιπο 40% με ιδία συμμετοχή. Αφορά τις ΜΜΕ που έχουν ικανοποιητικό κύκλο εργασιών και θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του διαδικτύου και την ψηφιακή οργάνωση της επιχείρησης τους. Συγκεκριμένα τα προγράμματα είναι:

1. Δικαιούχοι ανα πρόγραμα • Το DIGI-Commerce αφορά όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου οι οποίες χρειάζονται συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου για πωλήσεις και διαφήμιση. • Το DIGI-Content αφορά όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι πάροχοι υπηρεσιών περιεχομένου (εταιρίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εκδότες, διαφημιστικές εταιρίες, κ.λπ.) και ΜΜΕ που θέλουν να αναπτύξουν περιεχόμενο ψηφιακής προβολής / διαφήμισης, κλπ. • Το DIGI-Business αφορά όλες οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις (προϊόντων / υπηρεσιών) οι οποίες χρειάζονται συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης πελατών, πόρων, κλπ. 2. Οι επιλέξιμες ενέργειες Οι επιλέξιμες ενέργειες προς χρηματοδότηση και για τα τρία προγράμματα είναι: • Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης υποβολής-διαχείρισης • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (software & hardware) – Εκπαίδευση διαχειριστών/χρηστών • Ενέργειες ηλεκτρονικής προώθησης – προβολής • Ενέργειες υποστήριξης λειτουργίας της επένδυσης 3. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων που καλύπτονται ανά πρόγραμμα 1. Το πρώτο πρόγραμμα έχει ως στόχο να καλύψει της ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο χρηματοδοτώντας επενδύσεις για την εισαγωγή / αναβάθμιση συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο του λιανεμπορίου. Πιο συγκεκριμένα αφορά: • Την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων αναφορικά με συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης πωλήσεων/ πελατών, ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες - συνεργάτες και συστήματα ePOS. • Την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. 2. Το δεύτερο πρόγραμμα έχει ως στόχο να καλύψει της ανάγκες των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων χρηματοδοτώντας επενδύσεις για την ανάπτυξη, ψηφιοποίηση και παροχή υπηρεσιών ψηφιακού (ευρυζωνικού) περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα αφορά: • Την ψηφιοποίηση και διαχείριση περιεχομένου ως υπηρεσία. • Την δημιουργία ψηφιακών προϊόντων στον τομέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων της κατάρτισης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας κ.λπ. • Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών digital media • Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ψηφιακής διαφήμισης/σήμανσης και online μάρκετινγκ • Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης • Την ανάπτυξη / παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εμπορικής διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου 3. Το τρίτο πρόγραμμα έχει ως στόχο να καλύψει της ανάγκες των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων χρηματοδοτώντας επενδύσεις για την ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών, υπηρεσιών που ενισχύουν τη ‘Ψηφιακή Επιχείρηση’. Πιο συγκεκριμένα αφορά: • Την χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ οργάνωσης ‘Ψηφιακής Επιχείρησης’. • Την χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ σε συστήματα/υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνεργασίας. • Την χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Για συμβουλευτικές υπηρεσίες Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο Τηλ/FAX:210 8813760, 210 8813761 και e-mail Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε και Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Τελευταία ανανέωση ( 20.09.12 )