ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
26.11.10

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και η ανάγκη για ένα συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας

Ένας νέος κύκλος δωρεάν σεμιναρίων για τα στελέχη των μη κερδοσκοπικώνοργανώσεων με θέμα την εξασφάλιση και διαχείριση πόρων για την βιωσιμότητα τουςέχει ξεκινήσει από το “Έργο Πολιτών” σε συνεργασία με το δίκτυο “Σύμπραξη ΜΚΟ”. 

Τα σεμινάρια αυτά ξεκίνησαν από τις 24/11/2010 και θα συνεχιστούν κάθε15 μήμερο μέχρι να καλυφθεί η ζήτηση συμμετοχή που έχουν δηλώσει ή πρόκειται ναδηλώσουν οι ΜΚΟ.

 

9566img01.jpg

Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο γίνεται η οργανωτική προετοιμασία ώστεορισμένα από τα δίκτυα να αναλάβουν την ευθύνη να τρέχουν προγράμματα δια “ΒίουΜάθησης”, καθώς οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών συγκεντρώνουν πολύτιμηγνώση και καινοτομία σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής αλληλέγγυαςοικονομίας.

 

Βασικός στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι αφενός η διάχυση, ηπληροφόρηση και σε βάθος ενημέρωση για όλες τις πηγές εισροής ανθρωπίνων καιοικονομικών πόρων που χρειάζονται για την λειτουργία τους οι ΜΚΟ και αφετέρου ηεκπαίδευση στελεχών για την εκπόνηση σχεδίων δράσης και μελετών που είναιαπαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση τους.

 

Ήδη από το πρώτο σεμινάριο προέκυψε η συγκρότηση ομάδας νέων στελεχών ηοποία θα εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο για την ενίσχυση τηςκοινωνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών,για να καλυφθεί το έλλειμμα τεχνοκρατικής και διαχειριστικής επάρκειας σεπολλές από τις οργανώσεις που έχουν ανάγκη.

 

Εκτός από τα θέματα εξασφάλισης και διαχείρισης πόρων στα σεμινάριααυτά εξετάζονται τα θέματα διαβούλευσης και αντιπροσώπευσης στα κυβερνητικάόργανα για θέματα που αφορούν την “Κοινωνική Οικονομία” στην χώρα μας.

 

Σχετικά με την:

 

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τα περιφερειακά συνέδρια με Δήμουςκαι Νομαρχίες για την “Κοινωνική Οικονομία και την Πράσινη Ανάπτυξή” τατελευταία δύο χρόνια από το “Έργο Πολιτών” πρέπει να σημειώσουμε ότι γίνεταιαντικείμενο συζήτησης και προετοιμασίας των φορέων για ένα πανελλαδικό συνέδριο“Κοινωνικής Οικονομίας” το οποίο προβλέπεται να γίνει την άνοιξη του 2010.

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει πλέον το ενδιαφέρον από πολλά δίκτυανα συμμετέχουν και να οργανώσουν ένα τέτοιο συνέδριο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δίκτυο Σύμπραξη στοΤηλ/FAX:210 8813760, 210 8813761 και στο e-mail Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε .

Τελευταία ανανέωση ( 20.09.12 )