ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
15.03.11

ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

                  (Ανοικτό σε όλους)

 

 

Τα  παρατηρητήριο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών είναι πλέον γεγονός.

Μετά την πανελλαδική συγκρότησή του, την Τρίτη 15 Μαρτίου συνεδριάζει η συντονιστικήγραμματεία στα γραφεία του «Έργου Πολιτών»

 

Στο παρατηρητήριο εκπροσωπούνται προς περίπου 500 οργανώσεις και δίκτυα απόόλη την χώρα και είναι ανοικτό προς όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. 

120 εκπρόσωποισυμμετέχουν ήδη στις 10 ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί και 30 στελέχη του χώρουαποτελούν την συντονιστική γραμματεία…

(Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Υγείας - Πρόνοιας,Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ανθρώπινα Δικαιώματα, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεργατισμού& Κοινωνικής Οικονομίας, Πολιτικής Προστασίας, Δικτύωσης & Επικοινωνίας,Μετανάστευσης.) περισσότερα http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=329:2011-03-08-19-43-24&catid=45:2009-10-16-11-01-55&Itemid=86

 

Βασικός σκοπός του παρατηρητηρίου είναι η αντιμετώπιση μαζί όλα τα υφιστάμεναδίκτυα, το θεσμικό έλλειμμα  της δημόσιας διαβούλευσης στη χώρα μας, στις σχέσειςκράτους και οργανώσεων κοινωνίας πολιτών.

 

Να καλύψει την ανάγκη και το κενό της γνήσιας εκπροσώπησης του χώρου στιςσχέσεις με όλα τα Υπουργεία και τις γενικές Γραμματείες που συνδιαλέγονται εξ αντικειμένουμε τις Ο.Κ.Π.

 

Να τοποθετηθεί, μπροστά στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα της φτώχειας τουκοινωνικού αποκλεισμού και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την ενίσχυση τωνθεσμών αλληλεγγύης στην χώρα μας και της κοινωνικής οικονομίας.

 

Να καταγράψει, να επεξεργαστεί και να διαδώσει τις καλές πρακτικές και τοπνεύμα συνεργασίας μεταξύ ενός συνολικού κοινωνικού δικτύου, βάσει σχεδίου προγράμματοςκαι προοπτικής για την αντιμετώπιση του πελατειακού πολιτικού συστήματος και θεσμικού ελλείμματος στην χώρα μας της κοινωνικής οικονομίας.

Να εκπονήσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό σχέδιο και πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσηςμε την συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων Ο.Κ.Π. και ΟΤΑ με

την συμμετοχικότητα  των θεσμών αλληλεγγύης, την συμμετοχική οικολογίακαι την συμμετοχική Δημοκρατία.

 

Να προωθήσει τα ηλεκρονικά δημοψηφίσματα μέσω διαδικτύου σε τοπικό επίπεδοενισχύοντας την κινηματική λογική των Ο.Κ.Π. και αυτονομια ως θεσμίζουσα διαδικασία,αποτρέποντας την ετερονομία της γραφειοκρατίας και των τεχνοκρατών που αποφασίζουνγια εμάς χωρίς εμάς.

 

Διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμα στη διαβούλευση όλων των ενεργών πολιτώντο οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό έχει θεσπίσει η Ε.Ε και οφείλει να αποδεχθεί και ηΕλληνική Πολιτεία.

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2011-02-08-14-29-20&catid=51:2011-02-14-18-40-08&Itemid=103

 

 Όσες-άλλεςαπό τις οργανώσεις τη κοινωνίας των πολιτών επιθυμούν να συμμετέχουν στο παρατηρητήριοτων ορgανώσεων της κοινωνίας πολιτών και να συμμετέχουν στην Πανελλήνια συνδιάσκεψηπου θα γίνει σύντομα μπορούν να το δηλώσουν με ένα e mail anadrash@otenet.gr
Τελευταία ανανέωση ( 15.03.11 )