ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
22.03.11

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΩΝ 1ης Συνεδρίασης (15-3-2011) της Γραμματείας του

 

Στις 15-3-2010  πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της πρώτης συνάντησης της Γραμματείας των Συντονιστών του Παρατηρητηρίου στην Αίθουσα του Οργανισμού ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Στην εισήγηση που έγινε από τον ΒασίληΤακτικό και την Μαρία Χατζή υπογραμμίστηκε Ο σκοπός του Παρατηρητηρίου που αντικειμενικά Μαζί με όλα τα υφιστάμενα δίκτυα, έχει να αντιμετωπίσει το θεσμικόέλλειμμα της δημόσιας διαβούλευσης στη χώρα μας. 

Να καλύψει την ανάγκη και το κενό της εκπροσώπησης του χώρου σε όλα ταεθνικά και διεθνή κέντρα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. Να τοποθετηθεί,μπροστά στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα της φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμούκαι της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύηςκαι της Κοινωνικής Οικονομίας. Να καταγράψει, να επεξεργαστεί και να διαδώσειτις καλές πρακτικές και το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ ενός συνολικού κοινωνικούδικτύου. Να εκπονήσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό σχέδιο και πρόγραμμα κοινωνικήςδικτύωσης με την συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων Ο.Κ.Π. και ΟΤΑ. Να διεκδικεί τοαυτονόητο δικαίωμα στη διαβούλευση όλων των ενεργών πολιτών το οποίο σε έναμεγάλο βαθμό έχει θεσπίσει η Ε.Ε.

 

Στην διάθεση όλων είναι το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, ως δομή στήριξης.  Όλες οι ομάδες θα συναντηθούν ξεχωριστάμέχρι τέλος του μήνα. Θα συνεδριάζουν ανεξάρτητα με τον συντονιστή τους, θασυζητούν τα θέματα που τίθενται, θα προχωρούν στα οργανογράμματα και θαδιαχέουν την πληροφόρηση. Το ΕΡΓΟΠΟΛΙΤΩΝ θα στηρίζει την επικοινωνία και εγώ προσωπικά θα παρευρίσκομαι όποτεχρειαστεί. Μπορείτε να χωριστείτε σε ομάδες, ο τρόπος λειτουργίας είναι δικόςσας.

 

 

Τα ΘέματαΗμερησίας Διάταξης όπως ετέθησαν

 

1.Σύσταση της Γραμματείας του Παρατηρητηρίου. Παρουσίαση των συντονιστών τωνομάδων

2.Γενικές κατευθύνσεις λειτουργίας

3.Προτάσεις:

·      Προετοιμασία Πανελλήνιας Ολομέλειας

·      Θέματα διαβούλευσης σε σχέση με την πολιτεία

 

M.Χατζή: Είναι η πρώτη φορά που συναντιέται ηΓραμματεία του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας Πολιτών. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.Έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή πάνω από 150 Οργανώσεις και η λίστα τωνσυμμετεχόντων είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ και τηνεπόμενη εβδομάδα θα ανανεωθεί με προσθήκη νέων οργανώσεων. Το Παρατηρητήριοείναι ανοιχτό προς όλους. Έχουν συσταθεί ήδη 10 ομάδες. Η Συντονιστική Γραμματείασυνίσταται από τους συντονιστές και τους αναπληρωτές. Το Παρατηρητήριο ξεκίνησεμε αφορμή τα σεμινάρια για την Κοινωνική Οικονομία στα οποία οι ομιλητές δίνανεερεθίσματα ώστε οι ΟΚΠ εξέφρασαν την επιθυμία για περισσότερη συμμετοχή,συμβουλές, έκφραση προς τα έξω.

 

B.Τακτικός: Το προηγούμενο μήνα άρχισε η διαβούλευση γιατο νέο θεσμικό πλαίσιο των ΜΚΟ και έχει ξεσπάσει από τα ΜΜΕ μια κατακραυγή γιατα χρήματα που πήραν κάποιες ΜΚΟ. Τα δίκτυα αντιδράσανε ότι η Κοινωνία Πολιτώνδεν είναι οι 100 ή 200 αλλά είναι δεκάδες χιλιάδες σύλλογοι, οργανώσεις σε όλητην χώρα. Επομένως αυτή η εικόνα που παρουσιάστηκε απο τα ΜΜΕ δεναντικατοπτρίζει την πραγματικότητα σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους και την συνολική προσφορά των ΟΚΠστην Ελληνική κοινωνία και σίγουρα δυσφημίζει τον χώρο.

 

Επίσης το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο προβλέπει ότι οι ΟΚΠπρέπει να συμμετέχουν στη διαβούλευση κάτι που ασφαλώς σήμερα δεν  συμβαίνει στη χώρα μας αναφορικά με τηεκπροσώπηση και διαβούλευση και είναι καιρός να αντιμετωπιστεί. Έτσι προέκυψε ηανάγκη της δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου το οποίο θα έχει θεσμικό ρόλο στη δημόσιαδιαβούλευση.

 

Μ. Χατζή: Ενημερώνει ότι συντονιστές και αναπληρωτές γιατην άμεση λειτουργία του Παρατηρητηρίου αναλαμβάνουν τους τομείς:

Περιβάλλον, Συντονιστής, Κώστας Γράψας, προτεινόμενοι αναπληρωτές: ΑνδρέαςΟικονόμου, Παναγιώτης Χριστοδουλάκης και Γρηγόρης Μαλτέζος.

Πολιτισμός, Συντονιστής Νικόλαος Λαγκαδινός με αναπληρωτή τον Γιώργο Μαυρουλέα.

Παιδεία & Δια βίου Μάθηση, Συντονίστρια Διατσέντα Φάνου Φουσκαρίνη μεαναπληρωτές, Θεόδωρος Δημητρόπουλος, Δήμητρα Κωνσταντινίδου, Εξάρχου Χρυσούλα

Υγεία Πρόνοια, Συντονίστρια, Μαργαριτίδου Βάσω, με προτεινόμενους αναπληρωτές:Λίζα Μεσθεναίου, Αλίκη Μητσάκου

Κοινωνική Αλληλεγγύη – Ανθρώπινα δικαιώματα, Συντονίστρια Ιωάννα Μάστορα, προτεινόμενοι αναπληρωτές:Νίκη Ρουμπάνη, Ρουμπίνη Τερζάκη

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συντονιστής Βασίλης Τακτικός, προτεινόμενοι αναπληρωτές:Σταυρούλα Τσιόλη, Ήρα Κουρή, Ηλίας Τσουτσοπλίδης

Συνεργατισμός – Κοινωνική Οικονομία, Συντονιστής Δημήτρης Μιχαηλίδης, με αναπληρωτές:Σουπιώνη Μαριαλένα, Γαρδικιώτη Χριστιάνα

Πολιτική Προστασία, Συντονιστής Σαχινίδης Νίκος, με αναπληρωτές: ΜπάτσιοςΠαύλος, Γιάννης Δαμιανόγλου

Επικοινωνία – Δικτύωση, Συντονιστής Φρεμεντίτης Σπύρος, με αναπληρωτή, ΞένιαΚουτσογιάννη

Μετανάστες, Συντονιστής Hala Akari, αναπληρωτής, Ξένια Θεοφανίδου

 

Γενικός Συντονισμός: Μαρία Χατζή

Γραμματεία του Παρατηρητηρίου: Έλενα Σιόρεντα.

 

Εκτός από την θεματική οργάνωση θα υπάρχει και περιφερειακή οργάνωσητου παρατηρητήριου. Η κάθε περιφέρεια θα αυτοοργανωθεί, με το ίδιο μοντέλο, μετις οργανώσεις της περιφέρειας. Ήδη σε όλους τους συντονιστές και στα μέλη τωνομάδων έχουν σταλεί τα στοιχεία επικοινωνίας τους για ανταλλαγή απόψεων ήπροτάσεων. Υπάρχει οριζόντια επικοινωνία, όχι μόνο κάθετη.

 

Ο σκοπός του Παρατηρητηρίου: Μαζί με όλα τα υφιστάμενα δίκτυα, να αντιμετωπιστεί τοθεσμικό έλλειμμα της δημόσιας διαβούλευσης στη χώρα μας.

Να καλύψει την ανάγκη και το κενό της εκπροσώπησης του χώρου σε όλα ταεθνικά και διεθνή κέντρα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. Να τοποθετηθεί,μπροστά στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα της φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμούκαι της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύηςκαι της Κοινωνικής Οικονομίας. Να καταγράψει, να επεξεργαστεί και να διαδώσειτις καλές πρακτικές και το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ ενός συνολικού κοινωνικούδικτύου. Να εκπονήσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό σχέδιο και πρόγραμμα κοινωνικήςδικτύωσης με την συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων Ο.Κ.Π. και ΟΤΑ. Να διεκδικεί τοαυτονόητο δικαίωμα στη διαβούλευση όλων των ενεργών πολιτών το οποίο σε έναμεγάλο βαθμό έχει θεσπίσει η Ε.Ε.

 

Στην διάθεση όλων είναι το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, ως δομή στήριξης.  Όλες οι ομάδες θα συναντηθούν ξεχωριστάμέχρι τέλος του μήνα. Θα συνεδριάζουν ανεξάρτητα με τον συντονιστή τους, θασυζητούν τα θέματα που τίθενται, θα προχωρούν στα οργανογράμματα και θαδιαχέουν την πληροφόρηση. Το ΕΡΓΟΠΟΛΙΤΩΝ θα στηρίζει την επικοινωνία και εγώ προσωπικά θα παρευρίσκομαι όποτεχρειαστεί. Μπορείτε να χωριστείτε σε ομάδες, ο τρόπος λειτουργίας είναι δικόςσας.

 

Ξ. Θεοφανίδου: Η ομάδα της μετανάστευσης εντάσσεται στηνκοινωνική αλληλεγγύη – ανθρώπινα δικαιώματα και εν μέρει και στον πολιτισμό.

Β. Τακτικός: Δεν υπάρχουν στεγανά. Τα μέλη της μιας ομάδαςμπορούν να συμμετάσχουν στην άλλη ομάδα.

Μ. Χατζή: Αν επιθυμείτε να αλλάξετε ομάδα, μπορείτε ή ναπαρακολουθείτε όποια ομάδα θέλετε. Ένα μέλος μπορεί να  γραφεί μόνο σε 2 ομάδες.

 

Πρόταση. Κάθε μήνα να υπάρχεισυνάντηση της Γραμματείας. Θαυπάρχει Ολομέλεια του Παρατηρητηρίου, Συντονιστική Γραμματεία και οι επιμέρουςομάδες εργασίας.

 

Β. Τακτικός: Κομβικό θέμα η Επικοινωνία και Δικτύωση πουαφορά όλες τις ομάδες και ιδιαίτερα είναι δουλειά της ομάδας Δικτύωσης και Επικοινωνίας.Η κοινωνία λειτουργεί αλλά παράγει κατακερματισμένα. Έχει καλές πρακτικές αλλάδεν τις γνωρίζουν όλοι. Υπάρχει γνώση που δεν μεταδίδεται. Τα πάντα γίνονταιμέσω του διαδικτύου. Επομένως ένα επικοινωνιακό δίκτυο που έχει δομή μέσα απότην οργάνωση του Παρατηρητηρίου θα μπορεί πρακτικά ένα μήνυμα που είναι χρήσιμο,  να μεταδίδεται αυτομάτως σε  χιλιάδες κόσμο. Το Παρατηρητήριο θαείναι ένα μεγάλο επικοινωνιακό δίκτυο. Είμαστε εμείς οι συντονιστές, οι 150εκπρόσωποι, οι επιτροπές διαβούλευσης των δήμων. Αυτοί με τη σειρά τους και μετην δημιουργία των περιφερειακών δικτύων που επίσης έχουμε βάλει σε εφαρμογή,έχω υπολογίσει ότι περίπου 20.000 άτομα θα είναι συνδεδεμένοι ανά πάσα στιγμήσε όλη τη χώρα και όχι οποιοιδήποτε άνθρωποι αλλά καθοδηγητές γνώμης. Ότι καλόκάνει η κάθε ομάδα θα επεξεργάζεται και θα έχει την δυνατότητα να κυκλοφορεί σεόλο το δίκτυο. Η κάθε ομάδα οφείλει να φτιάξει το δικό της δίκτυο με το facebook. Το επικοινωνιακό δίκτυο, δικτύωση προσώπωναλλά και μέσων είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο.

Μ. Χατζή: Μπορείτε να φτιάξετε και τα Group mails. Με ένα email, να αποστέλλεται σεπάρα πολλά άτομα. Ο κ. Πουρναράς IT του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι υπεύθυνος για τοδίκτυο, οπότε μπορεί να σας βοηθήσει.

HalaAkari: Τόνισε την σπουδαιότητα των κοινωνικών δικτύωνκαι σε σχέση με τα γεγονότα στις αραβικές χώρες.

Β. Τακτικός: Να γίνει ένα ειδικό σεμινάριο για το πώςλειτουργούν όλα τα μέσα και πως επικοινωνούν. Είναι δουλειά της ομάδαΕπικοινωνίας – Δικτύωσης, η οποία θα πρέπει να ετοιμάσει  ένατεχνικό σχέδιο και θα γίνει κοινό κτήμα προς όλους.

Σ. Φρεμεντίτης: Μέσω της ιστοσελίδας μας έχουμε μεγάληεπισκεψιμότητα. Θα περάσω το δελτίο τύπου και θα  δημοσιοποιούμε όλα τα θέματα.

Χ. Εξάρχου & Δ. Μιχαηλίδης:Θα περάσουν το δελτίοτύπου στο δίκτυο τους.

Β. Τακτικός: Την επόμενη εβδομάδα θα έχω κάποια κείμενα θατροφοδοτήσουμε το δίκτυο. Όλα τα χρήσιμα links θα τα βρείτε στο edomko, υπάρχουν όλα τα links π.χ. του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΜΚΟ Σόλων, Ecosocial, περίπου 10 sites, θα τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα σε ένα site.

Δ. Μιχαηλίδης: Οι ειδήσεις θα πρέπει να είναι επεξεργασμένες.Υπάρχουν κάποια γεγονότα π.χ. το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011, τα οποία ταέχουμε χάσει τελείως, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις στην Αθήνα αυτό το μήνα, καλόθα ήταν να τα παρακολουθούμε όλα αυτά.

Ξ. Κουτσογιάννη: Να επιστρατεύσουμε π.χ. κάποιουςδημοσιογράφους να καταγράφουν αυτές τις εκδηλώσεις.

Αμυράς Ιφικράτης: Πρέπει να υπάρχει άμεσο κίνητρο π.χ. τις ΜΚΟτις απασχολούν η χρηματοδότηση.

Β. Τακτικός: Αυτό το παρατηρητήριο όπως συστήνεται αποτελείτην υλική βάση ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτική για να γίνει ένα πρόγραμμα κοινωνικήςδικτύωσης για την χώρα σε επίπεδο κυβέρνησης. Τώρα γίνεται η πραγματική βάσηπρος το άπλωμα όλων των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών. Αυτό το πρόγραμμαείναι αναγκαίο για την χώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται μόνο ανδικτυώσεις πολλές οργανώσεις και τις επιτροπές διαβούλευσης του κάθε δήμου τότεθα προκύψει ένα πολύ δυνατό εργαλείο για τα θέματα της τοπικής καιπεριφερειακής ανάπτυξης. Αυτό είναι το όραμα το οποίο δεν υλοποιείται γιατίεπικρατεί η αρχή της ιδιωτικότητας σε ένα χώρο που πρέπει να κυριαρχεί η αρχήτης κοινοτικής αντίληψης .Το πρόγραμμα είναι για την κοινωνία και προωθείταιμόνο με την κοινωνική δικτύωση. Να δικτυωθεί το Παρατηρητήριο σε όλη η χώρα. Εφόσονοι ομάδες δουλέψουν, ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα το δίνουμε στην κυβέρνηση, μετάθα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμα και στην τρόικα. Η επικοινωνία γίνεταιπρόγραμμα. Στη χώρα μας κρίνονται όλα από τις δημοσκοπήσεις. Δύναμη ισχύος καιμία τεχνοκρατική δεδομένη πρόταση δεν θα μπορέσουν να την απορρίψουν. Υπάρχουνκαι τα κλειστά επαγγέλματα μέσα στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, που κάποτεθα πρέπει να σπάσουν.

Ε. Ευφραμιάδου: Η επικοινωνία θα μπορεί να έχει νομική ισχύγιατί με βάση την Ευρωπαϊκή νομοθεσία π.χ. έγινε παγκόσμιο δημοψήφισμα ανξεπεραστούν 1.000.000 ψήφοι αποκτά νομική ισχύ.

Δ. Μιχαηλίδης: Δεν είναι ακριβώς έτσι.

Σ. Φρεμεντίτης: Η Δικτύωση έχει να κάνει με το κομμάτι τωνπολιτικών δηλαδή με τους Ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να πάει εκεί που παίρνονταιοι αποφάσεις. Θα πρέπει να γίνει και μια κάθαρση στην αντιμετώπιση τηςδιαφθοράς. Υπάρχει και ο συμπαραστάτης του πολίτη στα πλαίσια του Καλλικράτη.

Β. Τακτικός: Η δημοσιότητα είναι η βάση της δικαιοσύνης.

Γ. Μαυρουλέας: Με αυτό ωριμάζει ένας κοινωνικός λόγοςπαλαιότερα ίσχυε «Πες πες κάτι θα μείνει» πλέον ισχύει «πες πες τίποτα δεμένει». Πρέπει να δημιουργείται μια ωριμότητα. Είμαστε υποχείρια των αποφάσεωντους, οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών.

Μ. Χατζή: Μέλημα του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ και των ομάδων τουπαρατηρητηρίου είναι να στείλουμε μία επιστολή να δούμε αν έχουν συστήσει τιςεπιτροπές διαβούλευσης οι δήμοι άνω των 10.000.

Β. Τακτικός: Πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη η συμμετοχικήδημοκρατία. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχετικά προγράμματα που δεν υλοποιούνταιπου σημαίνει ότι όσο δεν προχωράνε οι θεσμοί της συμμετοχικής δημοκρατίας μηνπεριμένετε διαφάνεια. Δεν μπορεί το ίδιο το κράτος να ελέγξει το ίδιο τοκράτος. Το μόνο πράγμα που μπορεί να πιέσει τον Δήμο είναι μια ισχυρή επιτροπήδιαβούλευσης η οποία στηρίζεται όμως πολιτικά, κοινωνικά, πνευματικά με θέσεις,με τεκμηρίωση, με προγράμματα από ένα παρατηρητήριο της κοινωνίας πολιτών. Έχει4000 καταγεγραμμένες Οργανώσεις το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, περίπου 500 θα υπάρχουν στο Παρατηρητήριο.Θα γίνει μια δεύτερη καταγραφή από τους εκπρόσωπους του Παρατηρητήριου στις περιφέρειες.Μέσα σε ένα μήνα θα έχουμε όλα αυτά τα μητρώα τα οποία μπορούμε να τααναρτήσουμε στο διαδίκτυο. Τον επόμενο μήνα θα πρέπει να κάνουμε τις καταγραφέςκαι την επικοινωνία ώστε να αρχίσει να δουλεύει το σύστημα. Θα προχωρήσει τοπράμα αν η κάθε ομάδα κάνει τη δουλειά μόνη της. Ο ρόλος μας είναι η μόχλευσηγια να γίνει το πρόγραμμα.

Μ. Χατζή: Εμείς έχουμε καταγράψει όλα τα στοιχεία τωνκαλλικρατικών δήμων και με τους υπεύθυνους εθελοντισμού. Τα στοιχεία αυτά είναιδιαθέσιμα. Υπάρχει επικοινωνία με τους δήμους, μνημόνια συνεργασίας, ενημέρωση.Θα κάνουμε και ένα 4ωρο σεμινάριο για τις υποδομές των ΟΤΑ με την κοινωνίαπολιτών.

Β. Τακτικός: Το Παρατηρητήριο δεν είναι ούτε δευτεροβάθμιο όργανοτης Κοινωνίας Πολιτών, ούτε δίκτυο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών ούτεγνωμοδοτικό όργανο του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ. Είναι μία σύμπραξη ενεργών πολιτών, μελώνΟργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, που έχει στόχο η συνεργασία τους να φέρεισυντεταγμένα τη φωνή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων με δομή στήριξης το ΕΡΓΟΠΟΛΙΤΩΝ, που έχει αυτήν την καταστατική δυνατότητα και τον στόχο, όπως άλλωστεαυτός καθορίζεται από το κάλεσμα των Ηνωμένων Εθνών και της ΔιακοινοβουλευτικήςΈνωσης για την ίδρυσή του. Το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ έθεσε ως σημαντική πρωτοβουλία τηνκινητοποίηση και τη στήριξη σε αυτό το εγχείρημα, ως ουσιαστική προσφορά του προςτο πεδίο για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011. Το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ έχει ιδρυθεί με νόμο από την Βουλήκαι μόνο από την Βουλή μπορεί να καταργηθεί. Το παρατηρητήριο συστήνεται πανελλαδικάκαι στη συνέχεια μπορεί να οργανωθεί σε επιμελητηριακή δομή σε όλη τη χώρα με εκλογήαπό τις Περιφέρειες. Είμαστε αυτόνομοι, εμείς καθορίζουμε τι θα κάνουμε ωςΚοινωνία Πολιτών και μπορούμε να προχωρήσουμε και αμέσως σε εκλογή εκπροσώπων.

Πρόταση Β. Μαργαριτίδου:  Η σημαντική συμβολή του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ για το έτοςεθελοντισμού 2011 είναι η σύσταση του παρατηρητήριου. Ότι δημοσιοποιούμε  πρέπει να έχει αυτόν τον τίτλο.

Η πρόταση γίνεται αποδεκτή μεενθουσιασμό

Πρόταση Γ. Μαλτέζου να κάνουμε ένα αφιέρωμα εθελοντισμός καιπεριβάλλον στις 5 Ιουνίου σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τους δήμους

Μ. Χατζή: Αυτή τη στιγμή οι δήμοι βρίσκονται σε ένα χάος σχετικά με τον Καλλικράτη.Εμείς είμαστε μία σανίδα σωτηρίας. Έχουμε κάνει πολλές εκθέσεις για τοπεριβάλλον σε συνεργασία με τους δήμους θα συνεχίσουμε.

Β. Τακτικός: Πρόταση να γίνει η ολομέλεια τουπαρατηρητηρίου άμεσα. Προτείνονται αίθουσες. Ημερομηνία πραγματοποίησης 16Απριλίου. Ο στόχος κάθε συντονιστής να έχει μία εισήγηση 5-10 λεπτά. Επίσης εισηγήσειςαπό τις θεματικές ή περιφερειακές ενότητες με στόχο την διαβούλευση. Θα  έχουμε προτάσεις από τις περιφέρειες καιαπό τα περιφερειακά δίκτυα. Θα είναι ένα σύστημα συμμετοχικής δημοκρατίας.

 

Συνοπτικάσυζητήθηκαν τα εξής ζητήματα:

 

·      Το ζήτημα τηςδιαπλοκής των ΜΚΟ. Οι χαμένοι οικονομικοί πόροι

·      Περιφερειακήοργάνωση του Παρατηρητηρίου και αυτοοργάνωση στην περιφέρεια

·      Δημιουργίαηλεκτρονικών ομάδων διαβούλευσης

·      Κάθε μήνα συνάντησησυντονιστών. Το Παρατηρητήριο θα είναι ένα μεγάλο επικοινωνιακό δίκτυο.Συντονιστές, μέλη και επιτροπές των ΟΤΑ

·      Οι ομάδες τουΠαρατηρητηρίου να δημιουργήσουν σελίδα στο Facebook

·      Παρατηρητήριο είναικοινωνικό δίκτυο με ευρεία διάχυση της πληροφόρησης

·      Το Παρατηρητήριοστα κέντρα λήψης αποφάσεων

·      Αποστολή στουςδήμους σημειώματος μέσω του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ για την επικοινωνία τουΠαρατηρητηρίου με τις δημοτικές επιτροπές διαβούλευσης.

·      Το Παρατηρητήριοδεν είναι σύλλογος, δεν είναι σωματείο ούτε δίκτυο των Οργανώσεων της ΚοινωνίαςΠολιτών. Είναι μία σύμπραξη ενεργών πολιτών, μελών οργανώσεων της ΚοινωνίαςΠολιτών, που έχει στόχο να φέρει τη φωνή τους αυτοοργανωμένη και συντεταγμένηστα κέντρα λήψης αποφάσεων με δομή στήριξης το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

·      Να αναγνωριστεί ωςμεγάλη και σημαντική δράση και ουσιαστική προσφορά για το Ευρωπαϊκό ΈτοςΕθελοντισμού 2011 η στήριξη του Παρατηρητηρίου από το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

·      Αποφασίστηκε εντόςΑπριλίου η ολομέλεια του Παρατηρητηρίου στο οποίο θα παρουσιασθούν οι πρώτεςπροτάσεις και εισηγήσεις.

 

Παρόντες:

 


1.        Μαρία Χατζή

2.        Γρηγόρης Μαλτέζος

3.        Γεωργία Σακούλα

4.        Γεώργος Μαυρουλέας

5.        Έλενα Ευφραιμιάδου

6.        Βάσω Μαργαριτίδου

7.        Λίζα Μεσθεναίου

8.        Βασίλειος Τακτικός

9.        Γεώργιος Καστάνης

10.     Σταυρούλα Τσιόλη

11.     Ηλίας Τσουτσοπλίδης

12.     Δημήτριος Μιχαηλίδης

13.     Αλέξανδρος Οικονόμου

14.     Παύλος Μπάτσιος

15.     Ξένια Κουτσογιάννη

16.     Σπύρος Φρεμεντίτης

17.     Ξένια Θεοφανίδου

18.     Αναστασία Γεωργίου

19.     Hala Akari

20.     Δήμητρα Κωνσταντινίδου

21.     Χρυσούλα Εξάρχου

22.     Ελένη Κόνιαρη

23.     Αιμιλία Σταθούλια

24.     Ιφικράτης Αμυράς

25.     Φίλιππος Παντούλιας

26.     Τριανταφυλλιά Νιάρχου

27.     Χριστίνα Πουρνού

28.     Αθανασία Αγγελοπούλου


 

Τελευταία ανανέωση ( 22.03.11 )