Εισαγωγή διακήρυξης αρχών
19.04.11

Εισαγωγήδιακήρυξης αρχών

ΤΟΥΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ.. οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών..

 

 Φίλεςκαι φίλοι

 

Ένα νέο ελπιδοφόρομήνυμα δικτύωσης και συνεργασίας  έχει γεννηθεί και απλώνεται σε όλη τηνχώρα»   με την ίδρυση Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων τηςΚοινωνίας των Πολιτών.

Τελευταία ανανέωση ( 19.04.11 )