ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Πανελλήνιου Παρατηρητήριου
21.04.11

Βασίλης Τακτικός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

olomeleia.png

 

 

 

 

 

Ένα νέο ελπιδοφόρομήνυμα δικτύωσης και συνεργασίας έχει γεννηθεί και απλώνεται σε όλη την χώρα» μετην ίδρυση Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

«Ένα νέο μήνυμαπου συνδέεται με το κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης, οικολογίας οριζόντιας επικοινωνίας,με κινητήρια δύναμη τους ενεργούς πολίτες και τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργώνταςένα κοινό όραμα.

Από τον Έβρομέχρι την Κρήτη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά όλης της χώρας, συλλογικές οργανώσειςσυμμετέχουν στο Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτώνκαι ανατρέπουν την αρνητική παράδοση που θέλει όλο αυτό το χώρο κατακερματισμένοκαι εξαρτημένο από το σύστημα νομής της εξουσίας.

 

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=438:2011-04-17-07-19-10&catid=63:2011-04-14-15-27-01&Itemid=117

Μήνυμα Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

 


 

Monday, 18 April 2011 14:47

xeretismos.png

 

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=441:2011-04-18-14-52-07&catid=62:2011-04-13-07-18-59&Itemid=114

 

Σχέδιο ψηφίσματος της ολομέλειας

 

 


 

Sunday, 17 April 2011 07:19

Λαμβάνοντας υπόψη την διακήρυξη θέσεων και τις τοποθετήσεις όλων των θεματικών και περιφερειακών επιτροπών που αναγνώστηκαν στην σημερινή συνδιάσκεψη.

Θέτουμε στην κρίση της ολομέλειας το παρακάτω ψήφισμα.

 

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=439:2011-04-17-07-21-07&catid=63:2011-04-14-15-27-01&Itemid=117

 

Η επικοινωνία και ηδικτύωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην εποχή της πληροφορίας είναιο ακρογωνιαίος λίθος για να φτάσουν στην επιτυχία των στόχων τους και την ολοκλήρωσητους.

 

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=428:2011-04-15-19-11-56&catid=60:2011-04-13-06-36-02&Itemid=112

 

Εισήγηση ομάδας για τον Συνεργατισμό & την Κοινωνική Οικονομία

 

 


 

Saturday, 16 April 2011 07:24

Προετοιμάζοντας το ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (2012) η Ελληνική νομενκλατούρα προσφέρει ένα περιτύλιγμα για τον αγροτικό συνεργατισμό (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και παράλληλα ένα κλασσάρισμα στην κοινωνική οικονομία (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης) προσπαθώντας να εντάξουν-υποτάξουν την κοινωνία στην αγορά.

 

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=435:-----a---&catid=60:2011-04-13-06-36-02&Itemid=112

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση- επιτροπές διαβούλευσης και οργανώσεις κοινωνία ς πολιτών

 

 


 

Friday, 15 April 2011 19:17

Το κείμενο αυτό είναι από τα πρακτικά του σεμιναρίου που έγινε με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης στο "Έργο Πολιτών"για την οριζόντια συνεργασία με τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών.

Εισήγηση Τακτικός

Το ζήτημα των επιτροπών διαβούλευσης στους Δήμους που εισήχθη με το νόμο "Καλλικράτη" έχει προκαλέσει ήδη την ανάγκη για μια σειρά προϋποθέσεις ώστε να λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές στην πράξη.

 

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=429:2011-04-15-19-18-55&catid=62:2011-04-13-07-18-59&Itemid=114

 

Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης - Θεσμοί Συνεργασίας των ΟΤΑ με την Κοινωνία Πολιτών»

 

 


 

Friday, 15 April 2011 19:03

Σεμινάριο του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

θέμα: «ΟΤΑ και Κοινωνία Πολιτών: Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης - Θεσμοί Συνεργασίας των ΟΤΑ με την Κοινωνία Πολιτών»

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011

 

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=426:----------r&catid=61:2011-04-13-06-36-18&Itemid=113

 

Κείμενο εργασίας για την ομάδα Δια Βίου Μάθηση

 

 


 

Thursday, 14 April 2011 15:48

Στην περίοδο κρίσης που διανύουμε όλοι γνωρίζουν ότι οι συλλογικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και πρόβλημα βιωσιμότητας. Για το πολιτικό σύστημα φαίνεται πως οι οργανώσεις μας είναι το πιο εύκολο θύμα με το αιτιολογικό ότι «σε λίγο δεν θα  μπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις,  με τους συλλόγους θα ασχοληθούμε». Αυτή η έκφραση δείχνει σε πόσο χαμηλή εκτίμηση βρίσκεται ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα , οι θεσμοί αλληλεγγύης και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις  τώρα που το πελατειακό πολιτικό σύστημα καταρρέει. Γιατί οι σύλλογοι και οι ΜΚΟ χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από το πολιτικό πελατειακό σύστημα χωρίς θεσμούς διαφάνειας και θεσμούς  συστηματικής λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.

 

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=423:2011-04-14-15-55-24&catid=63:2011-04-14-15-27-01&Itemid=117

 

Εισήγηση ομάδας Πολιτικής Προστασίας

 

 


 

Saturday, 16 April 2011 06:34

Η Πολιτική Προστασία δεν αποβλέπει μονάχα στην προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές. Συνδέεται με την οικονομία, την πολιτική άμυνα, το περιβάλλον, με εθνικά θέματα της χώρας μας, καθώς και με πολιτικές στον τομέα των εξωτερικών διεθνών σχέσεων που εφαρμόζει η Ε.Ε. μεταξύ των μελών της.

 

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=434:2011-04-16-06-36-05&catid=60:2011-04-13-06-36-02&Itemid=112

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 21.04.11 )