Πρόγραμμα για μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και για Κ
02.04.12

Αντιμετώπιση της Ανεργίας σε ευπαθείς ομάδες

Δικαιούχοι υποβολής σχεδίων δράσης

Δικαίωμα υποβολής σχεδίων δράσης έχουν φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως:

• Σωματεία

• Ιδρύματα

• Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες

• Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

• Επαγγελματικές Ενώσεις

• ΝΠΙΔ που δεν εντάσσονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Τα σχέδια δράσης υλοποιούνται από Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα στο οποίο θα συμμετέχουν ο δικαιούχος φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του σχεδίου δράσης και συμπράττοντες

φορείς, οι οποίοι είναι:

• οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα

• νομικά πρόσωπα δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα

Το σχέδιο δράσης του κάθε Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος μπορεί να περιλαμβάνει από μία έως και τις οκτώ Κοινωνικές Δομές αρκεί να τις τεκμηριώνει ως αναγκαίες για την περιοχή υλοποίησης του σχεδίου. Ο δικαιούχος και κάθε επί μέρους φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος μπορεί να αναλάβει τη λειτουργία μίας ή περισσοτέρων Κοινωνικών Δομών.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κύριο Διαβάτη, τηλέφωνο: Τηλ/FAX:210 8813760, 210 8813761. 6988089702, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε και p Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Τελευταία ανανέωση ( 20.09.12 )