«Νέες συνεργασίες της εταιρείας Ορίζοντας»
08.05.15
orizontaslogo.png

Τετάρτη, 13 Μαϊου 2015

 

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Νέες συνεργασίες της εταιρείας Ορίζοντας»

Ο διαρκής πολλαπλασιασμός των συνεργασιών της ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ  με νέες ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες, και άλλους φορείς αποδεικνύει την εδραίωση της εταιρείας ως αξιόλογης και συνεχώς αναπτυσσόμενης δύναμης στο χώρο της συμβουλευτικής.

Οι συνεργασίες της ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ συνεχώς αυξάνονται με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα -και συνεχίζονται έως σήμερα- πολυάριθμα και διαφόρων ειδών μνημόνια συνεργασίας με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, επί παραδείγματι με τον Δήμο Καλαβρύτων, στοχεύοντας στην υποβολή νέων προγραμμάτων επιχορήγησης. Επιπλέον, έχουν επιτευχθεί συνέργειες με πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, ΜΚΟ και ερευνητικούς φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό την υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, όπως mentoring, εκπαιδευτικοί κύκλοι και κύκλοι επιμόρφωσης με θεματικές την έρευνα, την τεχνολογία και καινοτομία, καθώς υποβολές προτάσεων επιδότησης, που αφορούν την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα.

Η αποτελεσματικότητα και τεχνογνωσία της ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, σε συνδυασμό με την άριστη συνεργασία που διενεργείται στο εκάστοτε εγχείρημα που αναλαμβάνει την έχουν οδηγήσει στην κορυφή της αξιοπιστίας και αναγνωρισιμότητας των συμβουλευτικών εταιρειών.

 

Τελευταία ανανέωση ( 08.05.15 )