«Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα»
04.07.14
orizontaslogo.png

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα»

 

Η γεωμορφολογία της Ελλάδος με 16,000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, και πάνω από 6,000 νησιά, καθώς και η πλούσια ιστορία της, το κλίμα, η δημοτικότητα της στην εξωτερική αγορά, καθώς και οι εγκαταστάσεις της, αποτελούν οδηγό για επιτυχείς επενδυτικές δράσεις στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της υγείας, των ΤΠΕ και των αγροτικών προϊόντων.

 

Στον τομέα του τουρισμού, οι κύριες επενδυτικές ευκαιρίες αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις των βασικών κρατικών τουριστικών στοιχείων, την επιχορηγούμενη δημιουργία τουριστικών θερέτρων, καθώς και την ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων (π.χ. προϊόντων ΠΟΠ) και υποδομών που θα περιστρέφονται γύρω από πολυποίκιλους τρόπους τουρισμού, όπως  του τουρισμού πόλεων,  του πολιτισμικού και θρησκευτικού τουρισμού, του συνεδριακού τουρισμού και του θαλάσσιου τουρισμού.

 

Επιπλέον, με την αύξηση της απόδοσης της ενέργειας τα τελευταία χρόνια, καθώς και με τις παραγωγικές δυνατότητες και τη στρατηγική θέση της Ελλάδας, παρουσιάζονται διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες, όπως η διασύνδεση του ενεργειακού δικτύου με τα ελληνικά νησιά, οι επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ.

 

Άλλος σημαντικός τομέας επενδύσεων αποτελούν οι ΤΠΕ, καθότι η Ελλάδα κατέχει πολυάριθμο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές ΤΠΕ, και μπορεί να προσφέρει ως επενδυτικές ευκαιρίες μεταξύ άλλων τη δημιουργία κέντρων βάσεων δεδομένων, την ανάπτυξη τηλεφωνικών κέντρων και υπηρεσιών με αγγλόφωνο προσωπικό, την ανάπτυξη λογισμικού, τη συναρμολόγηση και διανομή συσκευών ΤΠΕ, κ.ά.

 

Ο τομέας της υγείας επιπρόσθετα προσφέρεται για νέες επενδυτικές ευκαιρίες που αφορούν κυρίως, τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και τις επιστήμες υγείας, τον ιατρικό τουρισμό, τις συμβάσεις έρευνας και παραγωγής με εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, κλπ.

 

Συνδυάζοντας τους τομείς του τουρισμού με τα αγροτικά προϊόντα, και λαμβάνοντας υπόψη τα εξαιρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα σε συνδυασμό με το ευνοϊκό κλίμα της Ελλάδας, οι επενδυτικές ευκαιρίες στα αγροτικά τρόφιμα και προϊόντα είναι πολλές και ως επι το πλείστον κερδοφόρες. Οι κύριες επενδυτικές ευκαιρίες αφορούν την επανατοποθέτηση και εδραίωση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και πρακτικών καλλίεργειας, Η καλλιέργεια και προώθηση βιολογικών προϊόντων, η ανάπτυξη νέων προϊόντων με βάση την έρευνα, η ανάπτυξη προϊοντικών σειρών με βάση πρότυπα της ΕΕ, κλπ.